Bram Krijger avgår från avelskommittén med omedelbar verkan pga
personliga skäl. Frågor kring Brams avgång hänvisas till Mattias Lindholm eller Bram Krijger.