AVELSKOMMITTÉNS ÅRSRAPPORT 2014

AVELSKOMMITTÉ (AK)

Kiki Nilsson: Avelsfunktionär & valphänvisning för hannoveransk viltspårhund.
Eva B Larsson: Avelsfunktionär & valphänvisning för alpenländische dachsbracke och bayersk viltspårhund. Gunbritt Ulvek har haft valphänvisningen för ADB under perioden 2014-01-01—04-30.
Lena Flodman: Avelsfunktionär för bayersk viltspårhund.
Norman Voegelen har medverkat vid importer från Österrike och varit behjälplig med översättningar.
Mats Jonsson: Adjungerad i exteriöra frågor.
Sofia Holmgren: Medarbetare i avelskommittén som genetisk/vetenskaplig rådgivare.

ÖVRIGT

  • Raskommitté ADB-gruppen: Malin Ek (webmaster), Mattias Jansson, Johan Landén, Stefan Modin (repr. styrelsen), Eva B Larsson (rådgivande i avelsfrågor).
  • Raskommitté HS-gruppen: Ewa Aniansson, Bosse Föckelkärr, Henrik Lauridsen, Pekka Liljegren, Kiki Nilsson (avelsfunktionär).
  • Raskommitté BGS-gruppen: Johan Bohlin, Karin Daniels, Markus Engdahl, Per Eriksson, Birger Fransson, Niklas Ljungberg (gruppen bildades sent på året så inga aktiviteter har kommit igång).
  • Separat lättnavigrad hemsida har konstruerats för alp. dachsbracke: alpländare.nu
  • Fortlöpande kartläggning av epilepsi/epilepsi-liknande anfall på klubbens tre raser. Ett internt hälso-program är infört. Inför parning sker riskberäkning i dataprogrammet LatHunden.
  • Medverkat med information och artiklar till klubbtidningen samt hemsida rörande hälsa, avel m.m.
  • Information och rådgivning till medlemmar men även icke-medlemmar.
  • Manuell registrering i LatHunden av nya kullar, importer, resultat, championat och veterinärdata.
  • Riktlinjer för avel har reviderats ett par gånger under året.

ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE (ADB)

POPULATION

Under åren 2005-2014 har registrerats 344 alpenländische (156H+188T),varav 73 är importer (25H+48T). Sedan 1998, då första importen gjordes,har 368 hundar registrerats i SKK.

Reg.år

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Reg. i SKK 16 5 12 5 15+10 16 36+8 25 101 95
varav import 2 1 1 2 8 12 7 24 16
SE-födda 16 3 11 14 13 16 24 18 77 86
Antal kullar 2 1 2 2 2 2 5 2 12 14
Valpar/kull 8,0 5,5 7,0 6,5 8,0 4,8 9,0 6,4 6,1
I-grad % 0,6 2,1 1,4 0,8 0 6,8 0,3 0,2 1,4 1,6

Under 2014 har fötts 14 kullar med 86 valpar (42H+44T) med i genomsnitt 6,1 valpar per kull och med en genomsnittlig inavelsgrad 1,6%, lägst 0 och högst 12,7%.

Under 2005-2014 har 44 kullar fötts med 278 valpar (137H+141T) vilket gör 6,3 (6,4) valpar per kull.

Antal olika hanhundar resp. tikar som använts i avel till 44 kullar under perioden är 32H resp. 27T.Vid populationsanalys i LatHunden kan noteras en inavelsökning i rasen, delvis beroende på att samma hundar och linjer ofta går till avel. Även vid registrering av nya importer i LatHunden så finns redan många av de hundar som ingår i stamtavlan.

Genomsnittlig inavelsgrad beräknad på den senaste generationsintervallen=5 år är 1,6% (1,4%), lägst är 0% och högst är 12,7%.Av ovanstående 44 kullar har 39 kullar en inavelsgrad under 2,5%, två kullar mellan 2,51-6,25%, en kull mellan 6,26-12,49% och två kullar överstigande 12,5%. Målsättningen i rasens avelsstrategi, RAS, är att varje enskild parning helst inte överstiger 2,5% för en långsiktigt hållbar avel.

Födda kullar

Föräldradjurens ålder vid första valpkull 2005-2014: 7-12 mån 1H; 13-18 mån 0H/T; 19-24 mån 4H+2T; 2-3 år 14H+19T; 4-6 år 13H+6T; 7år- 1H+1T. Avel sker ofta före den rekommenderade 3-årsåldern.

Fyra avelsförfrågningar, varav en från Åland – tre parningar sker 2015 (en tik gått tom, en tik styrelsens avslag p.g.a. HD-fel, en tik släkt med de avelsgodkända hanhundarna).
En oregistrerad kull i Malmö och några blandraskullar har utannonserats under året.

Födda kullar som inte uppfyller klubbens avelskriterier:

f.140201 3H+4T e. Tori od Kuhade SE14041/2013 u. Brina od Kuhade SE59446/2011, inavelsgrad 2,4%. Uppf: Samed Sivac, Nödinge, kennel Ale Staff.

f.140214 1H+4T e. Amigo Zagorski Bregi HR23991BJ u. Gema Zagorski Bregi SE25365/2014, inavelsgrad 0%. Uppf: Ersan Avdic, Surte, kennel Armans Dachsbracke.

f.140305 2H+5T e. Loki od Kuhade SE26319/2014 u. Cica od Kuhade SE56774/2013, inavelsgrad 1,0%. Uppf: Jörgen Andersson, Kävlinge, kennel Elderdale.

f.140318 2H+3T e. As od Kuhade SE25065/2013 u. Fora od Kuhade SE41633/2013, inavelsgrad 0,4%. Uppf: Said Duracak, Nygård, kennel Nygårds Brack.

f.140328 5H+2T e. Boy SE13941/2012 u. Ciga od Kuhade SE19124/2013, inavelsgrad 1,3%.Uppf: Mirsad Kajdic, Surte.

f.140509 1H e. Stenshyttans G E Fido S24907/2009 u. Stenshyttans Anja S23887/2005, inavelsgrad 12,7%. Uppf: Håkan Westlund, Hofors, Stenshyttans kennel.

f.140614 5H+3T e. Ben od Lacine HR24780BJ u. Astra SE43595/2014, inavelsgrad 4,0%. Uppf: Ersan Avdic, Surte, kennel Armans Dachsbracke.

f.140712 4H+5T e. As od Kuhade SE25065/2013 u. Bona Sibinjska SE50128/2011, inavelsgrad 0,1%. Uppf: Josefin Petersson & Fredrik Olausson, Kode, kennel Workingwess.

f.140723 7H+2T e. Lari SE51723/2010 u. Ciga od Kuhade SE26040/2010, inavelsgrad 0%. Uppf: Said Duracak, Nygård, kennel Nygårds Brack.

f.140727 1H+3T e. Lari SE51723/2010 u. Dzesika SE25877/2010, inavelsgrad 0%. Uppf: Said Duracak, Nygård, kennel Nygårds Brack.

f.140730 4H+4T e. Falko HR24506BJ u. Astra SE49662/2014, inavelsgrad 0%. Uppf: Said Duracak, Nygård, kennel Nygårds Brack.

f.140825 3T e. Argo zo Zakladia SE49073/2013 u. Prästhejdans Lollan SE21634/2011, inavelsgrad 0%. Uppf: Kenth Nilsson, Figeholm.

f.141030 1H+5T e. Tori od Kuhade SE14041/2013 u. Beta Sibinjska SE47706/2013, inavelsgrad 0,5%. Uppf: Samed Sivac, Nödinge, kennel Ale Staff.

f.141218 6H+1T e. Leo SE58074/2014 u. Astra Panonski Principi SE58073/2014, inavelsgrad 0,4%. Uppf: Anna Lindblom, Falun. (kullen registrerad 2015)

Importer

16 importer (6H+10T) har registrerats: Norge 1, Österrike 1, Tjeckien 2, Kroatien 10 och Serbien 2.

Sedan 1998 har registrerats 82 importer (29H+53T) varav en tik senare har exporterats till Tyskland: Norge 7, Finland 4 (svenskfödda föräldrar), Danmark 1, Tyskland 9, Österrike 3, Tjeckien 13 (-1), Slovakien 8, Kroatien 30, Slovenien 1, Serbien 4, Bosnien Hercegovina 2. Utöver dessa finns flera importer som inte har registrerats i SKK.

Att utnyttja de obesläktade importer som finns borde framledes bidra till en bredare avelsbas och minska inavelsökning i rasen. Genetisk variation är nödvändigt för långsiktig hållbarhet och planering.

Aik SE43596/2014 (HR24203BJ) hanh f.100519 e. Astor HR14857 u. Alka HR19581, i-grad 1,6%. Uppf: Marijan Miksa, Kroatien.

Ajsa SE53147/2014 (HR26695BJ) tik f.130525 e. Aron od Lacine HR22790 u. Cita HR22163, i-grad 0%. Uppf: Luka Saric, Kroatien.

Ara SE56491/2014 (HR27111BJ) tik f.131010 e. Cula HR21209 u. Astra HR25617, i-grad 0%. Uppf: Drazen Ferencic, Kroatien.

Astra SE43595/2014 (HR20438BJ) tik f.100320 e. Car od Lacine HR20817 u. Lola HR21510, i-grad 0,8%. Uppf: Alojz Lacina, Kroatien.

Astra SE49662/2014 (HR24557BJ) tik f.100802 e. Dorn HR16606 u. Ara od Brinjanskih Sokolova HR22939, i-grad 0%. Uppf: Stejpan Glavas, Kroatien.

Astra Panonski Principi SE58073/2014 (JR74852BJ) tik f.11.12.24 e. Brik Lipovacki JR80368 u. Ara JR72593, i-grad 0%. Uppf: Nebojsa Vujaklija, Serbien.

Bella z Borysova Dvora SE32433/2014 (CLP/ABJ4909) tik f.140120 e. Egon z Tisové CLP/ABJ 4312/12 u. Ajka CLP/ABJ4431/12 (HR24487), i-grad 0%. Uppf: Pavel Borýsek, Tjeckien.

B´Java z Borysova Dvora SE33551/2014 (CLP/ABJ4907) tik f.140120 (se ovan)

Bil Ban Mali SE56489/2014 (HR26358BJ) hanh f.120902 e. Car od Lacine HR18434 u. Doli HR18809, i-grad 0,6%. Uppf: Martin Ban, Kroatien.

Bolt od Kuhade SE56490/2014 (HR26786BJ) hanh f.130626 e. Bari od Ivse HR24121 u. Ajsa HR26452 (SLR/Bj007891), i-grad 0%. Uppf: Darko Kuhada, Kroatien.

Conny von den Hadenboden SE13981/2014 (ÖHZB8441) tik f.130919 e. Duran vom Mühllach ÖHZB7870 u. Beti od Pascarevica Sa Homolja ÖHZB8243, i-grad 1,5%. Uppf: Mathias Drescher, Österrike.

Cora od Kuhade SE47774/2014 (HR26692BJ) tik f.130504 e. Aco SLR007172 u. Alma HR25087, i-grad 0%. Uppf: Darko Kuhada, Kroatien.

Fjelljegerns Apollo SE45916/2014 (NO35921/14) hanh f.140305 e. Baccan vom Kobenwald DHZB2517/09 u. Alice von der Sonnseit ÖHZB8219, i-grad 1,9%. Uppf: Rudi & Irene M Sønnervik, Norge.

Gema Zagorski Bregi SE25365/2014 (HR21893BJ) tik f.080505 e. Odinj z Udoli Roznova HR21358 u. Rina Zagorski Bregi HR20104, i-grad 0,1%. Uppf: Milan Ortovic, Kroatien.

Leo SE58074/2014 (JR74779BJ) hanh f.130426 e. Dren JR73622 u. Beta JR73925, i-grad 0%. Uppf: Goran Mihailovic, Serbien

Loki od Kuhade SE26319/2014 (HR25611BJ) hanh f.110829 e. As BHR21045 u. Frida HR18598, i-grad 0,2%. Uppf: Darko Kuhada, Kroatien

Exporter

Kännedom saknas om några exporter har skett under året.

HÄLSA

Höftledsdysplasi (HD): Dubbelt så många hundar har röntgats under 2014 jämfört mot året innan!

Målsättningen i RAS föreskriver att ca 50% av populationen röntgas. Rekommendationen i Riktlinjer för avel och RAS är att avelsdjurens HD-status är grad A eller B, defekta djur bör inte användas till avel.

Av 45 olika svenskregistrerade föräldradjur 2005-2014 har endast 17 hundar känd HD-status!

HD-resultat enligt den nya bedömningsskalan införd 2000-01-01:

Röntgat år Grad A Grad B Grad C Grad D Grad E Totalt % HD-fel
2014 2 12 3 17 17,6
2000-2014 18 23 4 45 8,9

Artros (ED): Totalt finns fyra hundar röntgade, tre med resultat ua(0) och en med grad 3 (trolig skada). Därutöver finns en hund med konstaterad artros som inte är avläst på SKK.

Epilepsi (EP): Utöver de nio kända med EP-anfall har inga nya fall inrapporterats. Idiopatisk (primär) epilepsi debuterar oftast före 3 års ålder varför klubben rekommenderar avel efter 3 års ålder. Det är dock inte ovanligt att för unga hundar används till avel (se under Födda kullar).

Övrigt: Några hundar har drabbats av allergiska problem, en tik född 2012 är avlivad p.g.a. besvärlig allergi. Ett par hundar har avlivats p.g.a. aggressivt beteende.

PROVVERKSAMHET

Viltspårprov (anlags-/öppen-/elitklass): Under året har 39 (15) hundar gjort 90 (32) starter på spårprov = 2,3 (2,1) prov/hund. Fyra HP har utdelats i ökl. Provdeltagandet har nästan tredubblats sedan 2013!

År Akl Gk Ej gk Ökl 1 2 3 0 Ekl 1 2 3 0
2014 35 26 9 50 37 4 3 6 5 4 1
2013 14 11 3 17 13 2 1 1 1 1
2012 8 7 1 1 1 2 1 1

 

Drevprov: Det gemensamma regelverket trädde ikraft från och med jaktåret 2013/14. Under jaktsäsonger 2014/15 har 7 hundar startat vid åtta provtillfällen, resultatet blev fyra 1a pris, ett 2a pris och fyra 0 pris.

Hägntest vildsvin: Två hundar har testats, ingen har godkänts.

EFTERSÖK

Uppgifterna är baserade på inlämnade eftersöksrapporter av hundägarna.

Genomförda och inrapporterade eftersök inkl. kontrollsök 2014: 3 hundar har gjort totalt 7 eftersök. Eftersöksstatistik kommer att presenteras på hemsida och i klubbtidning.

EXTERIÖR

Utställning: Kvalitetspriserna fr.o.m. 2011-01-10 är Excellent (utmärkt), Very good (mycket god), Good (god), Sufficient (godtagbar), Disqualified (diskvalificerad) och Cannot be judged (kan ej prissättas – KEP). Kvalitetspris ges även i champion- och veteranklass.

  Antal Kvalitetspris alla klasser varav Championkl. Veterankl.
År starter Exc VG G Suff Disq KEP Ck/Cert Ck Ej Ck Ck Ej Ck
2014 43 24 12 5 1 1 11 / 7 2 1 1
2013 41 26 9 5 1 8 / 7 2 2 1
2012 30 21 3 5 1 8 / 4 3
2011 36 18 14 3 1 1 / 7 6

24 olika hundar har gjort 43 starter = 1,8 (2,6) starter/hund. 56% (63%) av utställda hundar bedöms vara excellent och 49% (41%) erhåller Certifikatkvalitet/Certifikat!

Exteriöra avvikelser på utställning: Lite ljusa ögon, tunn underkäke, högställd, behöver mer volym i kropp eller bröst, mer substans, mer benstomme, knappt vinklad/rak bak, underställd bak, överbyggd, kort kors, brant kors, glad/hög svans, kort steg bak. Kan noteras många hundar med ej rastypiska proportioner, är högställda och luftiga och inte sällan nästan kvadratiska.

Mätning mankhöjd: Obligatorisk mätning infördes från 2012 och under 2014 finns 42 mätresultat.

Tendensen är flera tikar över idealhöjd och under idealhöjd för hanhundar.

Resultatet av 42 mätningar blev: Hanhundar under 34 cm (minihöjd) ingen; 34-36 cm 8 st; 37-38 cm (idealhöjd) 8 st; 39-42 cm 4 st; över maxhöjd 42 cm 1 hund. Tikar 34-35 cm 5 st; 36-37 cm (idealhöjd) 7 st; 38-40 cm 7 st; 41-42 cm 2 st, ingen tik under minihöjd eller över maxhöjd.

Samma individ kan mätas vid flera tillfällen och variationen i mätresultat kan vara stort, som mest 4 cm!

CHAMPIONAT

Nya championat (+) sedan föregående år:

Armans Dachsbracke Tindra SE30007/2014 SEVCH

Cica od Kuhade SE56774/2013 DKUCH FIUCH

Doris SE54476/2013 SEVCH

Fido Klusov SE59505/2012 SEVCH +SEUCH NOUCH

Jemtstårsans Doris SE51707/2013 SEVCH

Nygårds Brack Candy SE45794/2011 SEVCH

Nygårds Brack Tina SE49851/2013 SEVCH

Nygårds Brack Ziva SE28945/2013 SEVCH

Stenshyttans Bentley S65290/2006 C.I.B NORDUCH SEJCH SEVCH +C.I.E

Vilda SE54479/2013 SEVCH

Workingwess Catch SE45701/2012 SEVCH

Workingwess Combat SE45707/2012 SEVCH

Workingwess Decent SE37037/2013 SEVCH

Workingwess Dude SE37034/2013 SEVCH

AVELSSTRUKTUR – barn och barnbarn

Avelsstrukturen är tänkt som en vägledning för uppfödare och avelsråd så att ingen individ eller linje överanvänds i avelsarbetet. I SKKs Avelspolicy står bl.a. följande ”…medverka till att enskilda individer eller grupper av närbesläktade individer inte överutnyttjas i aveln.”

Finns det någon rekommendation om hur många barn och barnbarn ett enskilt djur bör ha?

I små populationer anser genetiker att ett maximalt valpantal efter enskild individ inte bör över-skrida 25% av ett normalårs registreringar varvid antalet barnbarn då blir det dubbla. Dubbleringen beror på att varje hund har både far- och morföräldrar, alltså dubbelt så många som antalet fäder och mödrar.

Varje enskild parning kan ha en låg inavelsgrad, under de rekommenderade 2,5%, men det kan ändå förhålla sig så att det är olämpligt att använda den individen. Orsaken till en sådan avrådan är att de gener som hanhunden bär redan finns talrikt representerade bland stammens tikar, dvs hanhunden är närbesläktad med övriga tikar i rasen. Om han då används i avel för man ut ännu mer av samma gener som redan finns där alldeles oberoende om den enskilda parningen råkar visa låg inavelsökning för den aktuella kullen. De långsiktiga effekterna blir då att man får en oönskad inavelsstegring i rasen som helhet när hanhundens avkomma sedan används i avel.

För en långsiktigt hållbar avel skall så många olika individer som möjligt användas i avel. En bättre spridning är önskvärt och att inga hundar/linjer överanvänds.

Alpenländische Dachsbracke, hanhundar och tikar t.o.m. 2014-12-31.

(+ anger ej svenskfödd avkomma/barnbarn, t.ex. importer)

Hanhundar

Svenskfödda barnbarn

Reg.nr Barn Barn-

barn

Tikar

Svenskfödda barnbarn

Reg.nr Barn Barn-barn
Lari (HR21269) SE51723/2010 36+2 57+1 Dona HR20094 0+1 24
Don (HR18626) SE59447/2011 8+1 23+1 Brina od Kuhade SE59446/2011 15+1 23+1
Orkan a d Finsterau DHZB1440/99 9 18+2 Emma v Eiskellerberg S28862/2003 21 20+4
Karon z Hakamilu DHZB1786/03 7 17+1 Höylia´s Atilda S58844/2002 14 18+1
Cir Spod Sibenicnej Hory S38834/2008 4 14 Dzesika (HR18538) SE25877/2010 6 16+2
Gustl vom Ochsenboden ÖHZB7819 7 1+5 Ciga od Kuhade SE26040/2010 23 16
Tiuråsens Ekko N02115/02 6 4 Chapman Gabi SE31098/2011 4 14
Enzo vom Mühllach ÖHZB7978 8 0+4 Tiuråsens Conmara Lady N03605/00 0+2 14
Leks JR72408BJ 8 3 Bona Sibinjska SE50128/2011 28+1 9
Aron S20301/2004 3+1 2 Stenshyttans Anja S23887/2005 17 4
Muck a d Thomasmühle DHZB2253/07 0+1 2 Almeviks Monroe S60670/2005 18 0+4
Alois vom Frankenwald DHZB1737/02 5 0+1 Dona JR72332BJ 8 3
Flash v d Holzkoppel DHZB1800/03 10 0 Fora od Kuhade SE53115/2010 7 0
Ambas (HR23849) SE54007/2011 7 0
Remo v Spangelgraben DHZB2212/06 6 0
Luks (HR16674) DHZB1890/03 4 0

Enligt SvSHKs Riktlinjer för avel rekommenderas att varken hane eller tik bidrar med mer än vad som motsvarar två normalkullar (2×6). Antalet barnbarn blir då det dubbla, ca 24 st.

Vartefter det föds fler kullar efter fler olika individer måste ovanstående rekommendationer omvärderas. I dagsläget är dock populationen fortfarande liten och en viss försiktighet måste iakttas så att ingen individ överanvänds i avelsarbetet.

HD-statistik hundar födda 1987-2013 (statistik t o m 2014-12-31)

För att få en så relevant statistik som möjligt har procent röntgade hundar (kol. 6) beräknats på verkligt antal d.v.s. plus importer och minus exporter (kol. 4). Vid omröntgen räknas endast det bästa resultatet.

Alpenländische Dachsbracke

Född Antal Antal Verkl Antal %

HD-resultat

år kullar födda antal röntg. röntg. A B C D-E
1999-2004 2 17 25 6 24,0 4 2
2005 2 16 10 5 50,0 1 4
2006 1 3 6 1 16,7 1
2007 2 11 11 3 27,3 1 2
2008 2 14 14 1 7,1 1
2009 2 13 22 5 22,7 5
2010 2 16 24 3 12,5 1 2
2011 5 24 38 5 13,2 5
2012 2 18 31 7 22,6 2 3 2
2013 12 77 87 9 10,3 2 5 2
S:a 32 209 268 45 16,8% 18 23 4 0

Endast 45 hundar av 268 i röntgenbar ålder är röntgade (16,8%) varför man egentligen inte kan dra några slutsatser om rasens HD-status i Sverige. Flera av de kontinentala rasklubbarna inom ILV som vi samarbetar med röntgar sina avelsdjur varför det vore bra om det skedde även i Sverige.

Omröntgen

Vid en omröntgen måste minst 6 månader förflyta innan en ny avläsning görs, en regel som infördes från och med 2009.01.01. I dagsläget är 24 hundar omröntgade (20 BGS, 2 HS, 2 ADB) varav 10 har fått ett bättre HD-resultat.

 

AVELSKOMMITTÉN april 2014

Hannoveransk viltspårhund                      Alpenländische dachsbracke & Bayersk viltspårhund

Kiki Nilsson                                              Eva Larsson