Alpenländische Dachsbracke

Om rasen

Rasens ursprungsland är Österrike. 1991 införlivade FCI Alpenländische Dachsbracke i gruppen sök- och spårhundar för jakt. ADB:n används som viltspårhund vid eftersök av högvilt och i drevjakt som mellandrivande jakthund.

Rasen skall vara en lågställd, kraftig jakthund med robust, kraftig kroppsbyggnad, tät päls och fast muskulatur.

Uttrycket skall vara klokt och vänligt. Temperamentet skall vara oförskräckt/orädd.

1998 importerades de första alpländarna till Sverige från Österrike. Rasen växer i popularitet och därmed blir ett riktat och seriöst avelsarbete av stor vikt. Avelsmeritering är det verktyg vi har för att utveckla rasen på bästa sätt.

Frågor om valpar eller avel?

Kontakta vår valpförmedlare Jerker Fjällman på jerker.fjallman@telia.com eller avelsfunktionär Christina Eriksson på christina@adbklubben.se

De pratar mer än gärna ADB!