Alpenländische Dachsbracke

Om rasen

Rasens ursprungsland är Österrike. 1991 införlivade FCI Alpenländische Dachsbracke i gruppen sök- och spårhundar för jakt. ADB:n används som viltspårhund vid eftersök av högvilt och i drevjakt som mellandrivande jakthund.

Rasen skall vara en lågställd, kraftig jakthund med robust, kraftig kroppsbyggnad, tät päls och fast muskulatur.

Uttrycket skall vara klokt och vänligt. Temperamentet skall vara oförskräckt/orädd.

1998 importerades de första alpländarna till Sverige från Österrike. Rasen växer i popularitet och därmed blir ett riktat och seriöst avelsarbete av stor vikt. Avelsmeritering är det verktyg vi har för att utveckla rasen på bästa sätt.