Organisation 2017-12-16T15:43:18+00:00

Organisation

ADB Klubbens organisation består av styrelse, arbetsutskott och arbetsgrupper. På denna sida kan du läsa vilka som är med i de olika delarna samt varför vi valde rasen Alpenländische dachsbracke.

Styrelsen

Malin Ek
Ordförande
Mattias Lindholm
Avelsråd
Stefan Modin
Kommissarie
Maria Jansson
Kassör
Christina Eriksson
Sekreterare
Jessica Larsson
Ledamot
Magnus Christiansson
Suppleant
Johan Lejon
Suppleant
Gunilla Sandström
Revisor
Sten Gerdt
Revisor
Sören Linzie
Sammankallande valberedningen

Därför valde vi ADB

Styrelsemedlemmarna presenterar sig och svarar bland annat på varför de valde rasen Alpenländische dachsbracke.

Malin Ek
Mattias Lindholm
Maria Jansson
Christina Ericsson
Jessica Larsson
Johan Lejon
Sören Linzie

Valpar

Mattias Lindholm
Avelsråd
Jerker Fjällman
Valpförmedlare

Webansvarig

Mikael Svanberg
Webmaster

Revisorssuppleanter

Joacim Larsson
Anders Blomström

Valberedningen

Sören Linzie
Jonas Ekvall
Kjell Larsson

Arbetsutskott och arbetsgrupper

Arbetsutskott Formbewertung

Joacim Larsson
Larissa Håkansson
Susanne Wetterlöv

Arbetsutskott Events

Jonas Ekvall
Said Duracak

Arbetsutskott Info

Magnus Frödell
Jakob Lindberg
Roland Emanuelsson

Arbetsgrupp Drev och Jakt

Henric Öholm
Fredrik Jarl