KM kommer anordnas 7 april för ADB-klubbens medlemmar. Det finns 14 platser och först till kvarn gäller (anmäld och betald). Platsen är Agusa vilthägn i Skåne. Anmälningsavgiften är 900kr och i den ingår hamburgare till lunch. Vinnaren får förutom äran ett diplom och pokal på årsmötet. Startordningen lottas på plats kl 0845. Ev eftersläntrare och löpande tik får plats i slutet.

Regler: Hunden får 15 minuter på sig att hitta vildsvinen och skall vara kopplad 50 min efter starten. Misslyckas detta bryts och underkänns provet. Hunden kommer bedömas med egenskapspoäng i följande underklasser i en poängskala 1-5 där 5 är max:

  • Skallgivning
  • Nyansering
  • Lydnad
  • Samarbete
  • Sök

Skulle två hundar få samma poäng segrar den som finner vildsvinen fortast efter provstart.

Anmälan gör till johanlejon0910@gmail.com, i den skall ert samt hundens namn finnas med samt telefonnummer. Frågor skickas till mailen eller 0706200587.

Anmälningsavgiften skickas till ADB-klubben på BG 5241-4323. Alternativt swish 1236203590. Märk betalningen med Namn och KM hägn 2018. Får ni inte svar att anmälan är mottagen inom 48 timmar så försök igen.

Vandringspris

Vart ligger Agusa Vilthägn?