Den Svenska ADB Klubben fick under Formbewertung 2018 en fantastisk gåva av den Österrikiska ADB Klubben att under våren 2020 kunna erbjuda en valp ur en kull. Information om den aktuella kullen och valpen i fråga kommer längre fram emot vårkanten. Valpen väljs ut i samråd med Mattias Lindholm och valpförmedlaren i Österrike. Därav är information om valpen begränsad i detta nu. Lämplig valpägaren står för resa ner till Österrike och logi. Den Österrikiska klubben står för valppriset, vaccinationer och utgifter för att ha kvar valpen till 16 veckors ålder för att få valpen godkänd för en import till Sverige.

Svensk lagstiftning gäller dvs den som tilldelas valpen kommer äga hunden, inte klubben.

Den som finner detta intressant får gärna lämna en intresseanmälan enligt nedan bifogat sätt.

Krav som ställs är:

  • att man skall ha varit betalande medlem i klubben under längre än 1 års tid. Dvs gratis valpmedlemskap räcker inte.
  • att man använder sina hundar aktivt till jakt.
  • att man har möjlighet att hushålla hunden enligt SKK policy.
  • att man själv skall ha hunden, dvs man får inte ansöka åt en fodervärd.
  • det är meriterande ifall man kan uppvisa en god tradition i att följa klubbens riktlinjer för avel.
  • det är meriterande ifall man har tillräcklig kunskap i engelska eller tyska för att göra sig förstådd.

Intresseanmälan med en beskrivning om vem man är och ens jaktmarker skickas till: mattias@adbklubben.se senast den 31 December 2019.