Klubbens årsmöte genomförs 20-22 maj som digitalt möte via SKKs förenklade årsmöte. Du som medlem i klubben kallas här med.

Du som har betalat medlemsavgiften senast 30/4 2020 har rösträtt på årsmötet 2020.

Kallelse för årsmötet finner du här.

Instruktion för mötet finner du här.

Arbetsordning för mötet finner du här.

Möteshandlingar:

Verksamhetsberattelse ADB 2020 finner du här.

Valberedningens förslag finner du här.

Möteshandlingar ekonomi:

Ekonomisk Rapport årsmöte 2020

Undrar du över något?

Valberedning – Sören Linzie (soren@linzie.se)

Rambudget – Sten Gerdt (sten@hagalundsgard.se) eller Gunilla Sandström (okejs@hotmail.com)

Övriga frågor – Malin Ek (ordforande@adbklubben.se)