På grund av rådande omständigheter skedde årets årsmöte online. Protokoll upprättat efter förenklat årsmöte via webben för Svenska AD-klubben den
20-22 maj 2020.

Årsmötesprotokoll 2020.