För information SKKs avgifter som gäller för 2021 och som baseras på KF beslut om rambudget för 2021.

Ändrade avgifter är fetmarkerade i listan.

2021

Anm

REGISTRERING

Hel valpkull under 5 månader efter

meriterade föräldrar

475

per valp

Hel valpkull efter omeriterade föräldrar

650

per valp

Hel valpkull över 5 månader

650

per valp

Tillägg för Exportstamtavla

150

Importerade hundar 5-leds stamtavla

850

Importerad hund (från Norden)

475

Importerad hund (från utanför Norden)

650

Dubblett av registreringsbevis, namnändring

650

Ägarregistreringsavgift, SKK registrerad hund

90

Ägarregistreringsavgift, ej SKK registrerad hund

90

Diplom

390

TÄVLING / Utb

Stambokföringsavgifter

Utställning

80

per resultat

– rabatt vid elektronisk överföring till SKK

−35

per resultat

Prov & tävling

80

per resultat

– rabatt vid elektronisk överföring till SKK

−35

per resultat

Prov & tävling (möjlighet för elektronisk överföring till SKK saknas)

45

per resultat

Prov & tävling (BPH)

200

per resultat

Prov & tävling (Agility)

10

per resultat

FCI-avgift, int.utställning

35

per anm. hund

FCI-avgift, prov och tävling

200

per tävl. tillfälle/certifikat

Tävlingslicens ej SKK registrerad hund

650

Juridik

Kennelnamn

Nyregistrering

2 750

Namnbyte

1 500

Övertagande, överf, delägarskap

1 500

Avel & hälsa

Röntgen inkl. FCI-intyg

HD, ED, Knäleder (1 led)

340

HD, ED, Knäleder (2 leder)

500

HD, ED, Knäleder (3 leder)

600

Överklagan röngenresultat, nordiska panelen

900

Ögonblanketter

50

Patallestatusblanketter

50

Hjärtundersökningsblankett

50

Överklagan röngenresultat, nordiska panelen

900

MEDLEM

Avgift, länsklubb, huvudmedlem, Sverige

450

Avgift, länsklubb, huvudmedlem, utland

550

Avgift, länsklubb, familjemedlem

100

Avgift, länsklubb, lokal kennelklubb

0

Avgift, länsklubb, provmedlemskap

195

ID-avgift, hund SKK registrerad

90

ID-avgift, hund ej SKK registrerad

90

ID-avgift, katt

140

Medlemsadministration (per medlem och år)

26

+ porto, pg, distr

Prenumeration, Hundsport (HS), Sverige

425

Prenumeration, Hundsport (HS), utland

625

Prenumeration Hundsport Jakthund

195

Prenumeration Hundsport Jakthund LK-medlem

75

Prenumeration, HSS

275

IT

“Tankning” till SKK Katalog för PC

15

per anm hund

“Tankning” till andra program (ej SKK utvecklade)

2

per anm hund

“Tankning” till SBK Tävling och Agility

10

per nyuppdaterad hund

“Tankning” till SKKs Jaktprovadministration

27

Utskrifter av utställningskritiker

5

per anm hund

KONTORSSERVICE

Konferensrum (stort 90 pers) inkl. AV utrustning

4 000

per dag

Konferensrum (mellan 20 pers) inkl. AV utrustning

2 500

per dag

Konferensrum (litet 8-12 pers) inkl. AV utrustning

1 200

per dag

vid uthyrning av fler än ett konferensrum avgår 50% rabatt för hyreskostnaden för det minsta rummet

Hyra gräsplan

500

per dag

Guidad visning av SKKs museum

1 500

Kaffe, lunch och övriga måltider enligt separat prislista

ÖVRIGT

Värdering av hund

595

höjning av försäkringsbelopp

100

Rasdata, totalkörning, stor ras

2 000

Rasdata, totalkörning, liten ras

1 000

Rasdata, uppdatering, stor ras

1 000

Rasdata, uppdatering, liten ras

500

Sökningsarbete (minsta debitering 1/2 timme)

425

Klubbförsäkring

570