Härmed inbjuder Svenska ADB Klubben till en viltspårsträff på webben gratis för klubbens medlemmar. Carin Frödell leder ”träffen” 10-15 medlemmar per träff beroende på intresse. Första träffen sker torsdagen den 11 Mars klockan 18.00. Andra träffen sker om intresset är stort torsdagen den 18 Mars klockan 18.00.

För anmälan skickas mail till sponsor@adbklubben.se. Carin skickar bekräftelse till dig med instruktioner för att komma till mötet. Om du redan har frågor du vill ta upp skicka dem tillsammans med din anmälan.

Innehåll:

  • Regelboken – vi går igenom den snabbt tillsammans för att sedan ta alla frågor och hur man tolkar reglerna.
  • Reglerna som inte står där – detta får och får du inte göra.
  • Spårets genomförande.
  • Att lägga spår för träning.
  • Hur domare lägger spår.
  • Hur provet går till (anlag och öppenklass).
  • Vi går igenom skillnader i bedömning på prov/tävling.
  • Hur man kontaktar domare och bokar prov.
  • Vi tar alla frågor då de dyker upp.