Klubbens årsmöte genomförs 8 maj klockan 14.00 som digitalt möte.

Mötet genomförs på distans som ”digitalt årsmöte” och genomförs via videokonferens i Zoom med stöd av mötesverktyget VoteIT. Du kan läsa mer om mötesformen i de bifogade dokumenten “kallelse…”, ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning“. Du som medlem i klubben kallas härmed.

Du som har betalat medlemsavgiften senast 30/4 2021 har rösträtt på årsmötet 2021.

Kallelse för årsmötet finner du här.

Instruktion för mötet finner du här.

Arbetsordning för mötet finner du här.