Styrelsen i Svenska ADB Klubbben vill uppmärksamma sin hedersmedlem Eva B Larsson som mottagit förtjänsttecken från SKK 2021. Så här beskrivs utmärkelsen på SKK hemsida:

Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken utdelas till en person som gjort särskilt stora insatser för att främja Svenska Kennelklubbens syften. Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken delas ut i samband med Kennelfullmäktige vartannat år. Statuterna anger att utmärkelsen är avsedd att “utdelas såsom erkänsla för gjorda insatser till verksamt främjande av SKKs syften”.
Mottagaren av förtjänsttecknet ska ha varit verksam inom organisationen i minst 10 år. Personen ska ha varit aktiv inom ett brett område i flera klubbar, det vill säga inte enbart varit knuten till en viss rasklubb och eller specialklubb.”

Eva har med sitt stora engagemang bidragit enormt till vår ras och klubb. Tack vare hennes stora passion för statistik har vi ett material för alpenländische dachsbracke som är få förunnat. Eva finns alltid där som en klippa om man har frågor och funderingar och med sin långa erfarenhet har hon svar på det mesta. Sedan 2019 har Eva en post i vår styrelse som vi är stolta över och sedan många år innan har hon haft olika poster inom Schweisshundklubben, vår specialklubb. Hon har varit avelsfunktionär både för Bayersk viltspårhund och Alpenländische Dachsbracke i många år.

Nära till skratt, underbar bild på Eva(lånad från Evas egen Facebook-sida).

Stort grattis bästa Eva B Larsson, du är verkligen värd denna utmärkelse från SKK och vi är så glada och stolta för Din skull!

/ Styrelsen Svenska ADB Klubben, genom Malin Ek