Under en tid har Svenska ADB Klubben arbetat för en förändring i klubbarbetet med syftet att främja medlemmar i Svenska ADB Klubben. Det beslut som vi nu slutligen kommit fram till är det största som hänt i vår klubbs historia.

Vid frågor eller om ni känner er manade att vara med och bidra i kommande resa, mejla:

Malin Ek – ordforande@adbklubben.se

Magnus Frödell – magnus@rottis.se

En ny era för Svenska ADB klubben

1998 registrerades den första importen av Alpenländische Dachsbracke (ADB) i Sverige, då startade resan för rasen i Sverige. Den första placeringen för rasen var i Stövarklubben. År 1999 blev ADB placerade i specialklubben Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) av SKK. Genom åren har det funnits personer i styrelsen i SvSHK som arbetat för rasen och så småningom bildades ADB-grupper för att få ett än mer dedikerat arbete. 2016 mynnade detta ut i att rasklubben för ADB bildades.

Det som tagit mycket tid i klubbarbetet är vår relation till SvSHK. SvSHK är en så kallad specialklubb som har rasansvaret för bayersk och hannoveransk viltspårhund. Under SvSHK har rasklubben för ADB bildats 2016 och 2017 gjordes ett avtal mellan klubbarna för att reglera mellanhavandena där vi b.la delegerades rasansvaret. Specialklubben har haft formellt ansvar för spårprov och drevprov och de har även skött om ADB klubbens registrering av prov samt mottagit inbetalda avgifter för dessa mm. För detta har ADB klubbens medlemmar dessutom betalt en del av medlemsavgiften till SvSHK (100kr/medlem). Under åren har detta förhållande diskuterats, ifrågasatts och kritiserats från olika håll. Det hela drevs till sin spets vid årsskiftet och vid årets val till SvSHKs styrelse där ADB klubbens medlemmars rösträtt ifrågasattes av SvSHK och slutligen beviljades rösträtt av SKK.

Efter klagomål från olika parter har nu SKK bestämt att den nuvarande uppdelningen inte följer deras regler och riktlinjer och vi måste ändra det förhållandet. Förenklat kan man säga att vi ställts inför två val, gå samman eller skilja oss.

Det SvSHK och ADB klubben nu gemensamt kommit fram till är att skilja oss helt. ADB klubben kommer nu att bli en avtalsansluten rasklubb under SKK och övertar därmed hela ansvaret för rasen ADB och de prov som finns anknutna. ADB kommer få rätt att fortsatt gå elitspåret och även genomföra elitspårprov i egen regi. Det gör även att ADB klubbens medlemmars rösträtt i SvSHK upphör.

Vi kommer framöver att utöka antalet styrelseposter men också skapa en struktur med kommittéer inom olika områden i klubbarbetet. Detta för att båda hantera den nya administrationen men också för att vi nu får större frihet att själva anordna saker för klubbens medlemmar i form av prov och utställning mm. Med det hoppas vi såklart att fler vill vara med på vår kommande resa för vår ras genom att ingå i något av våra olika arbetsområden för rasen. Vi har en hel del arbete att göra framöver men vi är övertygade om att detta kommer bli riktigt, riktigt bra för oss alla.

November 2021

Styrelsen i Svenska ADB Klubben