Vi från ADB klubben som varit involverade i DrevprovsSM står nu med hatten av och sänkt huvud. Tyvärr har det uppdagats fel vid sammanräkningen av tävlingspoängen som dessvärre påverkar resultatlistan vid årets SM. Segraren påverkas inte men väl en del övrig resultatordning. Nytt resultat finns längre ner i inlägg.

Vad har hänt?

När alla starter är slutförda skriver alla domare sina protokoll. Dessa protokoll är de som sedan skickas in till SKK som vid en vanlig drevprovsstart. Dessa påverkas INTE vid nu uppstått problem. Dessa resultat räknas sedan om till tävlingspoäng i enlighet med gällande statuter för SM. Olika egenskapspoäng har olika koefficienter som sedan genererar en slutlig tävlingspoäng för respektive hunds resultat vid SM. Här har felräkning uppstått, således en mänsklig faktor som inte får uppstå men som tyvärr gjort det ändå.

Vad gör vi för att det inte ska hända igen?

Kommissarien som är väl bevandrad i IT kommer nu att skapa ett program som räknar om resultaten. Vi kommer också att utse en-två personer som kontrollräknar resultaten innan prisutdelning sker. En bidragande orsak är att det är tidspress, väntan är lång från det att provresultat skrivs, sedan är det ett kollegium där samtliga domare diskuterar varje enskild hunds prestation vilket i sin tur ger slutlig bedömning. Därefter sker omräkning till tävlingsresultatet. Det är några timmars väntan för deltagarna vilken man gärna vill minimera så mycket som möjligt och som då tyvärr kan ge utrymme för stress och som nu då, felräkning som följd.

Vår fullmäktige som är ytterst ansvarig skrev till oss i styrelsen och ställde sin plats till förfogande med omedelbar verkan pga uppstått problem. Vi i styrelsen anser dock inte detta nödvändigt, detta får samtliga av oss aktiva ta på oss.

Vi är oerhört ledsna för uppkommen situation i ett i övrigt väldigt lyckat event som vi känt oss så stolta över, både eventet i sig, fantastiska hundar och förare med otroligt bra resultat.

Som sagt, hatten av och vi ber samtliga inblandade om ursäkt för det som hänt och hoppas att ni kan känna förtroende för att vi vidtar åtgärder för att minimera risk för detta igen.

Januari 2022

Styrelsen Svenska ADB klubben

Revidering av resultat från drevprovs-SM 2021
  1. Har od dusaka                 118
  2. Berta vom kogelvoitl      107  plus högre ep
  3. Månhöjdens colt             107
  4. Melkerssons elton          106
  5. Mellomskogens athena 104
  6. Workingwess join           103
  7. Ben od njegaca            98
  8. Megy od njegaca               98
  9. Dog posavsca                  77
  10. Bleki                                  8