Drevprovssäsongen är till ända! Det betyder att vi har svar på vilka de 5 första som direktkvalificerar sig till vinterns Drevprovs SM är.
43 prov slutfördes under året och här är topp 5 (omräknat till tävlingspoäng). Särskiljning mellan de med samma poäng har skett i första hand på egenskapspoäng, i andra hand på momentet drevarbete och i tredje hand på momentet skall/hörbarhet.
Kosta Klövers Clint (110p)
Megy Od Njegaca (108p)
Mellomskogens Athena (107p)
Ben Od Njegaca (107p)
Nygårds Brack Zara (102p)
Reserver (i fallande ordning) är:
Workingwess Offspring (98p)
Heading’s Herta (98p)
Dren Od Zaleta (96p)
Nygårds Brack Yankee (96p)
Brunhild Vom Kogelvoitl (96p)
Starkt jobbat av samtliga ekipage och glöm inte att det finns ytterligare 5 platser att slåss om under oktober och november!
Mer information om vinterns Drevprovs SM kommer komma inom kort.