Svenska ADB Klubbens årsmöte hålls den 13 Maj på Tånga hed, Vårgårda.

09.30 – Helena Lyckoskog håller föreläsning i spår och eftersök
12.00 – Lunch
14.00 – Årsmöte med sedvanliga handlingar
18.30 – Middag

Lotteri med fina priser från våra sponsorer och ADB klubben.

Boende/campingplats bokas via https://www.tangahed.se/boende/
Ange att du ska på ADBklubbens evenemang.

Samtliga bokningar (utom boendet) görs via: https://anmalan.adbklubben.se/

 

Årsmöteshandlingar:

Dagordning-SvADB-2023

Program-ÅM-2023

Valberedningens förslag årsmötet 2023

Årsrapport-2022

Rambudget 2023_2024

RR-2022

BR-2022

Revisionsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse – SvADBK – 2022-2023

Verksamhetsplan – SvADBK – 2023