10 Platser – geografisk spridning kommer eftersträvas.

Preliminär kursplan:
• Kurstillfälle 1: Calle Ekström – Spårhunden och lukterna.
2 dagar, 29-30 April.
• Kurstillfälle 2: Tobias Gustavsson –Teori.
2 dagar Kursstart viltspårdomare.
• Kurstillfälle 3: Torkel Norling – Trafik- och jakteftersök.
2dagar Karin Björck – vård i det vilda.
• Kurstillfälle 4: Calle Ekström m.fl. –
3 dagar Jägareförbundets eftersöksutbildning.
• Kurstillfälle 5: Rasmus Boström – Eftersök rovvilt.
2 dagar
• Kurstillfälle 6: Calle Ekström och apelsäters instruktörer – Skytte och mörkerskytte. Repetition, ev. aspirantprov viltspårdomarutbildning.
2 dagar
Kurstillfällena kommer att läggas med ca 1 månads mellanrum för möjlighet till teori och praktisk träning innan och efter varje tillfälle.

Plats: Apelsäter, Rörmyrsvägen 1A 457 96 Lur. https://apelsater.se
För att söka krävs:

• Medlemskap i Sv ADB-klubben.
• Jägarexamen.
• Klass 1 vapen.
• Hund (ADB) som har minst ett 1:a pris öppenklass viltspår, gärna mer.
• Möjlighet att närvara på samtliga tillfällen.
• Vilja att arbeta för rasens bästa och framtida utveckling.
• Beredd att föra kunskapen vidare (genom utbildningar) i viltspår eller/och eftersök.
• En vilja att bli viltspårsdomare för klubben.
• Medlem i Svenska Jägareförbundet eller Jägarnas Riksförbund(Bl.a. försäkrings fråga)

Hela kursen, material, provavgifter, mat och boende står klubben för.
Resorna till och från Apelsäter samt ammunition till skyttet står deltagaren själv för.
För att ansöka till utbildningen skickas svaren på frågorna nedan till: utbildning@adbklubben.se

Spår och eftersöksutbildning.
Namn:
Bor i ort och län:
Telefonnummer:
Jägarexamen år:
Innehar licens samt klass 1 vapen (Ja/Nej):
Medlemsnummer SvADBK:
Medlem Svenska Jägareförbundet:
Hund att medföra för utbildning (ADB) Reg nr:
Hundens antal pris ÖKL/elitspår oavsett valör:
Dessa frågor vill vi att du svarar så utförligt på som möjligt:
1: Vad är anledningen till ditt intresse att deltaga på utbildningen?
2: Hur ser din erfarenhet av spårarbete och eftersöksarbete med hund ut?
3: Vad tror du att det innebär att vara deltagare på utbildningen?
4: Kan du avsätta tid och har du engagemang för att döma viltspår?
5: Är du villig att förbinda dig att delta på samtliga kurstillfällen samt att träna och studera teori mellan kurstillfällen? Berätta:
6: Är du villig att för SvADBK då du är utbildad instruktör – i samarbete med klubben genomföra och instruera kurser?
7: Vad har du för förväntningar/förhoppningar på kursen?
8: Behöver du boende under kurstillfällena?
9: Efter tre år som domare i viltspår finns möjlighet att utbildas till elitspårdomare, skulle det intressera dig?
10: Hur ofta går du spår och eftersök med din hund idag?
11: Har du fler hundar?

Då kursens syfte är att utbilda blivande instruktörer och domare är platserna ytterst begränsade. Urvalet kommer att sträva efter geografisk spridning.

Sista ansökningsdag 10 April.