Klicka på länken nedan för att läsa tidningen.

ADB-bladet, nummer 2 – 2020