ÅRSRAPPORT ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE 2007

ALLMÄNT

  • Avelsråd & valpförmedlare för rasen är Eva B Larsson och Ann-Marie Thomassen har svarat för kontakten med de utländska organisationerna inom Internationaler Leistungsvergleich (ILV).
  • Under året har ett förslag till rasspecifik avelsstrategi (RAS) färdigställts och inskickats till SKK. I april skickades förslaget ut till medlemmar av rasen och lades samtidigt ut på klubbens hemsida. En presentation skedde i samband med årsmötet den 21 april varvid förslaget diskuterades. Det reviderade förslaget godkändes vid styrelsemötet den 22 september.
  • I samband med årsmötet presenterades ett förslag till drevprovsregler för rasen. En inbjudan har gjorts för prövning av reglerna den 7-8/12 i Nykvarn (hemsidan). Tyvärr inställdes arrangemanget.

REGISTRERINGAR

Sedan 1998 har registrerats 57 ADB (25H + 32T). 7 kullar är svenskfödda med 47 (21H + 26T) hundar vilket gör 6,7 valpar/kull. Den genomsnittliga inavelsgraden är 0,78 beräknat på 7 kullar.

År

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Reg. 1 9 0 9 1 1 3 16 5 12

IMPORTER

Höylia´s Dacke S55081/2007 [N15054/07] hanh född 2007-04-28 e. Aron S20301/2004 u. Tiuråsen´s Conmara Lady N03605/00. I-grad 1,2%. Uppf: Espen Höydahl, Norge. Ägare: Leif Höglund, Huddinge.

EXPORTER

Norge: Tikarna Stenshyttans Caisa S36270/2007 och Freja S43443/2007 samt hanhunden Oden S43440/2007.

FÖDDA KULLAR

  1. 2007-04-14, 3 H + 3 T e. Tiuråsen´s Ekko N02115/02 u. Stenshyttans Anja S23887/2005, inavels-grad 0,9%. Uppfödare: Håkan Westlund & Lisa Nilsson, Hofors, kennel Stenshyttan.

 

  1. 2007-05-09, 4 H + 1 T e. Alois vom Frankenwald DHZB1737/02 u. Höylia´s Atilda S58844/2002, in-avelsgrad 2,1%. Uppfödare: Jerker Fjällman, Ellös. Parningen har skett i samråd med Verein Dachs-bracke och SvSHK´s avelskommitté.

AVELSFÖRFRÅGNINGAR

Nedanstående förfrågningar och förslag har skett i samråd med avelskommittén:

N&SVCH Tiuråsen´s Conmara Lady N03605/00: Önskemål och förslag SV&SJCH NORD&INTUCH Aron S20301/2004.

SVCH S&NJCH S&FINUCH Emma vom Eiskellerberg S28862/2003: Förslag Amor Petelinski DHZB 2220/07, Arko aus der Räuberhöhle DHZB1834/03 och Luks DHZB1890/03. Parning skett med Luks.

HÄLSA

Höftledsdysplasi (HD): Ingen hund har röntgats 2007. Totalt är endast åtta hundar (17,8%) röntgade – HD grad A 5 st och grad B 3 st. Som ett långsiktigt mål i RAS är att andelen röntgade hundar uppgår till 50% av de registrerade.

Ögonlysning: En 2-månaders hanhund har ögonlysts med resultat ua (utan anmärkning).

SPÅRPROV

Anlags-/ Öppen-/ Elitklass: Under året har 8 (11) hundar gjort 13 (29) starter på viltspårprov = 1,6 (2,6)

starter/hund. En klar minskning av deltagandet på prov kan noteras jämfört med 2006.

År Anlags- Gk Ej gk Öppen- 1 2 3 0 Elit- 1 2 0
2007 2 2 11 8 1 2 0
2006 8 8 17 14 1 2 4 3 1

EXTERIÖR

Utställning: Tre (8) olika individer har ställts ut 19 (21) gånger = 6,3 starter/hund (2,6 starter/hund) varvid ck/cert har utdelats 7 ggr (14 ggr). Inga 0:or eller KEP (kan ej prisbelönas) har utdelats.

Anmärkningar på rasen som helhet sker främst på krokiga framben och utåtvridna framtassar.

Obligatorisk mätning har skett under åren 2006-2007 varvid 40 mätresultat finns från endast 10 olika individer. Det kan konstateras att ck/cert har tilldelats hund under tillåten mankhöjd och även hundar under eller över idealhöjden. Enligt rasstandarden är det ett diskvalificerande fel om mankhöjden understiger 34 cm eller överstiger 42 cm. Antalet mätningar är utfört på alldeles för få individer för att en utvärdering kan göras.

ÖVRIG VERKSAMHET

Två svenska hundar deltog vid dachsbrackesamlingen den 2/9 i Koppang, Norge, varvid tyska domare hade inbjudits att döma drevprov och formbewertung. Resultat drevprov: Micke 3:e pris. Resultat form-bewertung: Monroe vorzüglich/376 poäng och Micke sehr gut/350 poäng.

CHAMPIONAT

Emma vom Eiskellerberg S28862/2003 SVCH S&NJCH SUCH FINUCH

Mandy S60671/2005 SVCH

Micke S60668/2005 SVCH SJCH

Stenshyttans Amos S23886/2005 SVCH SJCH NJCH SUCH FINUCH

Stenshyttans Anja S23887/2005 SVCH SJCH NJCH SUCH NUCH

April 2008

Eva B Larsson                                           Ann-Marie Thomassen                              Kiki Nilsson