ÅRSRAPPORT 2008 – ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE

ALLMÄNT

  • Avelsråd & valpförmedlare för rasen är Eva B Larsson och Ann-Marie Thomassen har svarat för kontakten med de utländska organisationerna inom Internationaler Leistungsvergleich (ILV).
  • Den Rasspecifika avelsstrategin (RAS) har granskats av SKKs Avelskommitté varvid AK beslöt att fastställa strategin (SKK/AK 3/2008 § 97).

POPULATION

Under åren 1999-2008 har registrerats 61 alpenländische varav 51 (28 H + 33 T) är svenskfödda.

År

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Reg. 9 0 9 1 1 3 16 5 12 5

T.o.m. 2008 har fötts totalt 61 hundar (28H + 33T) i 9 kullar vilket gör 6,8 valpar/kull. Den genomsnitt-liga inavelsgraden är 0,8% beräknat på dessa kullar.

F.n. finns endast två tiklinjer i avel varför det finns ett stort behov av fler obesläktade tikar för avelsbruk om den genetiska mångfalden skall tillgodoses.

Födda kullar

Parningarna har skett i samråd med Verein Dachsbracke och SvSHK´s avelskommitté.

  1. 2008-03-23, 2 H + 2 T e. Luks DHZB1890/03 (HR16674) u. Emma vom Eiskellerberg S28862/2003, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Håkan Westlund & Lisa Nilsson, Hofors, kennel Stenshyttan.
  2. 2008-12-25, 5 H + 5 T e. Flash von der Holzkoppel DHZB1800/03 u. Monroe S60670/2005, inavels-grad 1,6%. Uppfödare: Jerker Fjällman, Ellös.

Importer

Cir Spod Sibenicnej S38834/2008 [SPKP3465] hanh född 2006-03-22 e. Hasan Zo Svidnika u. Ori Zo Záblatskych Lesov. Uppfödare: Aleš Suchý, Slovakien.

Totalt finns nu 11 importerade hundar (5H + 6T): Österrike 2, Tyskland 2, Tjeckien 2, Slovakien 1 samt från Norge 4. Flera importer har gjorts, men som inte har omregistrerats och de är då okända för oss.

Exporter

Åland, Finland: Tikarna Stenshyttans Madam Rosti S32451/2008 och Stenshyttans Ditte S32452/2008.

Totalt har exporterats 12 hundar: Norge 9, Finland (Åland) 2 och Tyskland 1.

AVELSFÖRFRÅGNINGAR

Förfrågningar och förslag som har skett i samråd med avelskommittén:

Stenshyttans Anja S23887/2005  Förslag: Remo vom Spangelgraben DHZB2212/06 (omparning).

Monroe S60670/2005                  Förslag: Flash von der Holzkoppel DHZB1800/03, Atzel von der

Bremer Schweiz DHZB2012/05 samt flera österrikiska hanhundar.

Høylia´s Abbi N15266/02             Eget önskemål: SV&SJCH NORD&INTUCH Aron S20301/2004.

HÄLSA

Höftledsdysplasi (HD): Två hundar röntgades under året, båda med diagnosen grad B. Av 49 hundar i röntgenbar ålder är nu totalt 10 st röntgade (20,4%) – grad A 5 st och grad B 5 st. Målsättningen i RAS föreskriver att 50% röntgas.

Övrigt: Inga andra defekter eller sjukdomar har kommit till vår kännedom.

PROVVERKSAMHET

Drevprov: I klubbtidningen nr 3 inbjöds ägare av rasen att testa sin hund på drevprov där resultaten skall ligga till grund för ett förslag till drevprovsregler anpassade för rasen. Prövningen inställdes efter-som inget större intresse förelåg.

Viltspårprov, Anlags-/ Öppen-/ Elitklass: Under året har 11 (8) hundar gjort 28 (13) starter på viltspår-prov = 2,5 (1,6) starter/hund. Det är mer än en fördubbling av antalet prov jämfört med föregående år.

År Akl Gk Ej gk Ökl 1 2 3 0 Ekl 1 2 3 0
2008 7 7 16 12 1 3 5 3 1 1
2007 2 2 11 8 1 2 0

 

EXTERIÖR

Utställningsresultat:

  Antal Pris i junkl, ukl, ökl, jkl             varav Championkl. Veterankl.
År starter 1 2 3 0 Ck/Cert KEP Ck ej Ck Ck ej Ck
2008 21 17 1 1 6 1 4 3
2007 19 9 4 2 5 3

 

Nio (tre) olika individer har ställts ut 21 (19) gånger = 2,3 starter/hund (6,3).

KEP (kan ej prisbelönas) har tilldelats en hund p g a att hunden var otillgänglig.

Exteriöra anmärkningar på rasen sker främst på felaktigheter i frampartiet (lösa fram, ej raka framben), ineffektiva rörelser bak och något klena benstommar samt några med brister i tillgängligheten.

Av domarkritiker kan vi konstatera att det sker mycket stora variationer i bedömning och prissättning.

Två hundar deltog i World Dog Show 2008 i Stockholm, BIR & WW blev Stenshyttans Amos och WW & BIM Emma vom Eiskellerberg.

EFTERSÖK

Endast en eftersöksrapport har inlämnats över utförda eftersök under året:

Spana S14873/2001, spårarbete på älg och rå ca 700 resp ca 500 m samt rapportering.

CHAMPIONAT

Nya championat (+) sedan föregående år:

Balder S43441/2007 SVCH SJCH

Emma vom Eiskellerberg S28862/2003 SVCH S&NJCH S&FINUCH +INTUCH

Magnum S60665/2005 SVCH

Max S60667/2005 SVCH

Monroe S60670/2005 SVCH SJCH

Stenshyttans Anja S23887/2005 SVCH S&NJCH +NORDUCH INTUCH

Stenshyttans Bentley S65290/2006 SVCH SJCH SUCH

Stenshyttans Birra S65289/2006 SVCH

Mars 2009

Eva B Larsson                                           Ann-Marie Thomassen                              Kiki Nilsson