AVELSKOMMITTÉNS ÅRSRAPPORT 2009 –

ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE

AVELSKOMMITTÉ

  • Ann-Mari Thomassen har svarat för kontakten med de utländska organisationerna inom Internationaler Leistungsvergleich (ILV).
  • Eva B Larsson: Avelsråd & valpförmedlare för Alpenländische dachsbracke.
  • Sofia Holmgren: Medarbetare i avelskommittén som genetisk/vetenskaplig rådgivare.

ALLMÄNT

  • Textförslag för våra tre raser har utarbetats till SKKs Valphänvisningsservice.
  • SKKs remiss ang harmoniserade Nordiska utställningsregler har besvarats.
  • Klubbens ”Riktlinjer för avel” har reviderats.
  • Manuell registrering i LatHunden av nya kullar, importer, resultat, championat och veterinärdata.
  • Diplom ”Hederspremie” har fortlöpande skickats till hundägare.

POPULATION

Under åren 2000-2009 har registrerats 77 alpenländische varav 66 (34 H + 32 T) är svenskfödda.

År

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Reg. I SKK 0 9 1 1 3 16 5 12 5 25
S-födda år 9 16 3 11 14 13
Antal kullar 1 2 1 2 2 2

Sedan första kullen föddes i Sverige 1999 har det blivit 11 kullar med totalt 74 hundar (37H + 37T) vilket gör 6,7 valpar/kull. Den genomsnittliga inavelsgraden blir 0,8% beräknat på alla dessa kullar.

F.n. finns endast två tiklinjer i avel, varför det finns behov av fler obesläktade tikar för avelsbruk om den genetiska mångfalden skall tillgodoses.

De två första kullarna var från österrikiska importer, men ingen av avkommorna har gått vidare i avel.

De importtikar som sedan använts i avel har fått tillgång till utmärkta täckhundar från Tyskland (3), Österrike (2), Tjeckien (1) och Kroatien (1). Därutöver har två norskfödda täckhundar med tyska och österrikiska anor använts. Få av dessa avkommor har gått vidare till avel, de existerar än så länge bara på papperet, och därmed riskerar rasen genetiska förluster.

Födda kullar

Parning som skett i samråd med Verein Dachsbracke och SvSHK´s avelskommitté.

  1. 2009-02-24, 4 H + 2 T e. Remo vom Spangelgraben DHZB2212/06 (ÖHZB7836) u. Stenshyttans Anja S23887/2005, inavelsgrad 0,1%. Uppfödare: Håkan Westlund & Lisa Nilsson, Hofors, kennel Stenshyttan.

Parning som ej skett i samråd med SvSHK´s avelskommitté.

  1. 2009-03-01, 5 H + 2 T e. Gustl vom Ochsenboden DHZB2131/06 (ÖHZB7819) u. Emma vom Eiskellerberg S28862/2003, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Håkan Westlund & Lisa Nilsson, Hofors, kennel Stenshyttan.

Importer

Annvivi´s Ellaysa S15107/2009 tik född 2008-11-20 e. Almeviks Mio u. Viltsporet´s Ayla, inavelsgrad 0,3%. Uppfödare: Anne & Kjell Koteng, Norge.

Odda aus der Thomasmühle S60827/2009 tik född 2009-06-06 e. Goran vom Ochsenboden u. Lauser aus der Thomasmühle, inavelsgrad 0,1%. Uppfödare: Hubert Kelle, Tyskland.

Totalt finns nu 13 importerade hundar (5H + 8T): Österrike 2, Tyskland 3, Tjeckien 2, Slovakien 1 samt från Norge 5. Flera importer har gjorts, men som inte har omregistrerats och de är då okända för oss.

Exporter

Tyskland: Almeviks Ares S14832/2009

Norge: Stenshyttans R A Enzo S26401/2009

Åland, Finland: Stenshyttans G E Engla S24902/2009

Totalt har exporterats 15 hundar: Norge 11, Finland (Åland) 3 och Tyskland 1.

AVELSFÖRFRÅGNINGAR

Förfrågningar och förslag som har skett i samråd med avelskommittén:

Almeviks Monroe S60670/2005        Förslag: Enzo vom Mühllach DHZB2321/07

HÄLSA

Höftledsdysplasi (HD): Endast en hund är röntgad under året, diagnos grad A.

Av 60 hundar i röntgenbar ålder är nu totalt 11 st röntgade (18,3%) – grad A 6 st och grad B 5 st. Målsättningen i RAS föreskriver att 50% röntgas.

Övrigt: Inga andra defekter eller sjukdomar har kommit till vår kännedom.

PROVVERKSAMHET

Drevprov: En enkät har skickats ut till 40 dachsbrackeägare och 24 har inkommit med svar. Syftet har varit att få en uppfattning om hur rasen arbetar under praktisk jakt och ska sedan bilda underlag för drevprovsregler.

Viltspårprov, Anlags-/ Öppen-/ Elitklass: Under året har 10 (11) hundar gjort 15 (28) starter på viltspårprov = 1,5 (2,5) starter/hund. Det är nästan en halvering av antalet prov jämfört med föregående år, minskningen har skett i öppen klass och elitklass.

År Akl Gk Ej gk Ökl 1 2 3 0 Ekl 1 2 3 0
2009 8 8 6 6 1 1
2008 7 7 1 16 12 1 3 5 3 1 1

EFTERSÖK

Uppgifterna baserade på inlämnade eftersöksrapporter av hundägarna.

Genomförda eftersök 2009: En hund av 61 registrerade hundar födda 1999-2008 = 1,6%.

Stenshyttans Bentley S65290/2006 har utfört 18 eftersök på älg, rå och räv, varav 8 är kontrollsök.

Endast en eftersöksrapport över genomförda eftersök 2008 har inlämnats:

Spana S14873/2001, spårarbete på älg och rå ca 700 resp ca 500 m samt rapportering.

EXTERIÖR

Utställningsresultat:

  Antal Pris i junkl, ukl, ökl, jkl             varav Championkl. Veterankl.
År starter 1 2 3 0 Ck/Cert KEP Ck ej Ck Ck ej Ck
2009 8 3 2 1 2 1
2008 21 17 1 1 6 1 4 3

 Sju (nio) olika individer har ställts ut 8 (21) gånger = 1,1 starter/hund (2,3).

Vid granskning av domarkritiker (saknas från två utställningar) har inga stora exteriöra avvikelser noterats på de få hundar som ställts ut, förutom en hund som har tilldelats 0:a vid två tillfällen p.g.a. brister i mentaliteten.

Formbewertung i Norge 090829: Av 20 bedömda hundar var fyra svenskfödda varav en svenskägd, Stenshyttans Bentley som fick omdömet svært godt (särdeles bra) med 360 poäng. De övriga var

Almeviks Freja mycket god 351 poäng, Almeviks Mandy mycket god 334 poäng och Stenshyttans Dexter god 334 poäng.

CHAMPIONAT

Nya championat (+) sedan föregående år:

Stenshyttans Bentley S65290/2006 SVCH SJCH SUCH +NUCH

Stenshyttans Caisa S36271/2007 NVCH SVCH SJCH (norskägd)

April 2010

Kiki Nilsson                        Eva Larsson                       Ann-Marie Thomassen.