Årsrapport 2010 för Alpenländische Dachsbracke

AVELSKOMMITTÉNS ÅRSRAPPORT 2010 – ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE

AVELSKOMMITTÉ

 • Ann-Marie Thomassen har svarat för kontakten med de utländska organisationerna inom Internationaler Leistungsvergleich (ILV).
 • Eva B Larsson: Avelsråd & valpförmedlare för Alpenländische dachsbracke.
 • Sofia Holmgren: Medarbetare i avelskommittén som genetisk/vetenskaplig rådgivare.

ALLMÄNT

 • Besvarat SKK/KHMs förfrågan ang hundars mentalitet.
 • Förslag till SKK rörande remiss ang förändringar av sär- och championatsbestämmelser.
 • Begäran om obligatorisk mätning av klubbens tre raser.
 • Förslag till revidering av regler för viltspårprov.
 • Medverkat med information och artiklar till klubbtidningen rörande hälsa, genetik, avel m.m.
 • Manuell registrering i LatHunden av nya kullar, importer, resultat, championat och veterinärdata.
 • Diplom ”Hederspremie” har fortlöpande skickats till hundägare.

 

POPULATION

Under åren 2001-2010 har registrerats 93 alpenländische, varav 65 (37 H + 28 T) är svenskfödda.

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Reg. i SKK 9 1 1 3 16 5 12 5 25 16
varav import 1 1 3 2 1 1 2 8
SE-födda 16 3 11 14 13 8+8
Antal kullar 2 1 2 2 2 1
I-grad % 0,5 2,1 1,4 0,8 0 1,1

 

Första kullen i Sverige föddes 1999 och t.o.m. 2010 har fötts 12 kullar med totalt 82 valpar (43H + 39T) vilket gör 6,8 valpar/kull. Den genomsnittliga inavelsgraden blir 0,9% beräknat på samtliga kullar och 1,0% beräknat på den senaste generationsintervallen (5 år).

En kull, 5H+3T, är född 2010-09-12 men har registrerats i SKK 2011 efter JR-registrerade föräldrar (Slovenien) – inavelsgraden är 12,5%!

Fortfarande bedrivs avel på endast två tiklinjer men genom flera importer under de senaste åren finns goda förutsättningar att den genetiska mångfalden skall tillgodoses. Till avel har huvudsakligen använts obesläktade utländska täckhundar, en genetisk resurs som måste tillvaratas i avelsarbetet. Rasens två första kullar var från österrikiska importer, men ingen av avkommorna har dock gått vidare i avel.

Födda kullar

Parning som skett i samråd med Verein Dachsbracke och SvSHK´s avelskommitté.

 1. 2010-03-27, 6 H + 2 T  e. Enzo vom Mühllach DHZB2321/07 (ÖHZB7978)  u. Almeviks Monroe S60670/2005, inavelsgrad 1,1%. Uppfödare: Jerker Fjällman, Ellös, kennel Almeviks.

Importer

Donja vom Hirschstein SE18013/2010 tik född 2009-09-18  e. Muck aus der Thomasmühle DHZB2253/07  u. Asta von der Linsenleitn DHZB1688/01, inavelsgrad 0,3%. Uppfödare: Volker Heiling, Tyskland.

Cezar Od Kuhade SE25765/2010 hanh född 2009-04-01  e. Dax vom Mühllach HR21741  u. Lara HR20632, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Darko Kuhada, Kroatien.

Ciga Od Kuhade SE26040/2010 (HR22914) tik född 2009-04-01 (se ovan)

Dzesika SE25877/2010 (HR18538) tik född 2004-04-21  e. Boj Iz Treglave HR13213  u. Bojka JR71182, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Sasa Vojnovic, Kroatien.

Beti Al-To-Li-Na-Be SE29661/2010 (CLP/ABJ/4272) tik född 2010-01-11  e. Iron z Valasske Poruby CLP/BJ3130/05  u. Molly z Udoli Roznova CLP/BJ3484/07, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Tomas Ales, Tjeckien.

Zap z Udoli Roznova SE42224/2010 hanh född 2010-02-04  e. Bad Kanci Ráj CLP/ABJ3933/09  u. Petty z Udoli Roznova CLP/ABJ3715/07, inavelsgrad 1,6%. Uppfödare: Blinka Bretislav, Tjeckien.

Lari SE51723/2010 (HR21269BJ) hanh född 2007-09-16  e. Aron Od Pesutica HR19856  u. Alma HR14584, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Pero Cikojevic, Kroatien.

Fora Od Kuhade SE53115/2010 (HR23591BJ) tik född 2009-08-25  e. Lari HR21269BJ  u. Frida HR18598, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Darko Kuhada, Kroatien.

Totalt finns nu 21 importerade hundar (8H + 13T) – Österrike 2, Tyskland 4, Tjeckien 4, Slovakien 1, Kroatien 5 samt från Norge 5. Ytterligare importer finns i landet men är ej omregistrerade i SKK.

Exporter

Norge: Almeviks Colt S31740/2010 H.

HÄLSA

Höftledsdysplasi (HD): Två hundar är röntgade under året med diagnosen grad A. Totalt är 13 hundar röntgade (grad A 8 st och grad B 5 st) av ca 74 individer i röntgenbar ålder = 17,6%. Målsättningen i RAS föreskriver att 50% röntgas, ett mål som för närvarande verkar ouppnåeligt.

Epilepsi: Två unga hanhundar har konstaterad EP och medicineras.

Övrigt: Inga andra defekter eller sjukdomar har kommit till AKs kännedom.

PROVVERKSAMHET

Viltspårprov, Anlags-/ Öppen-/ Elitklass: Under året har 15 (10) hundar gjort 36 (15) starter på vilt-spårprov = 2,4 (1,5) starter/hund. En klar ökning har skett av provdeltagandet sedan föregående år.

År Akl Gk Ej gk Ökl 1 2 3 0 Ekl 1 2 3 0
2010 7 7 24 18 2 2 2 5 5
2009 8 8 6 6 1 1

Drevprov: Stenshyttans Bentley har deltagit på drevprov i Norge och erhållit 1a pris med drev-cert.

Hägntest vildsvin: Cir Spod Sibenicnej Hory har godkänts på SKKs hägntest vildsvin.

Inofficiellt hägntest vildsvin: På ett hägntest i Boda har nio alpenländische deltagit.

Enkät: Svaren ang hur rasen arbetar under praktisk jakt har utvärderats och resultatet har presenterats i klubbtidningen nr 4/2010.

EFTERSÖK

Uppgifterna baserade på inlämnade eftersöksrapporter av hundägarna.

Eftersök 2010: Stenshyttans Bentley S65290/2006 har gjort 14 eftersök (rådjur 13, älg 1) varav 1 rå har avfångats av hunden.

EXTERIÖR

Utställningsresultat:

Antal Pris i junkl, ukl, ökl, jkl              varav Championkl. Veterankl.
År starter 1 2 3 0 Ck/Cert KEP Ck ej Ck Ck ej Ck
2010 19 15 1 7 3
2009 8 3 2 1 2 1

Åtta (sju) olika individer har ställts ut 19 (9) gånger = 2,4 starter/hund (1,1).

Vid granskning av domarkritiker är anmärkningar främst på fronter och framben samt rörelser fram och bak. Även förekomst av korta, sluttande kors med hög svans.

CHAMPIONAT

Nya championat (+) sedan föregående år:

Stenshyttans Bentley S65290/2006  SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH +C.I.B

Stenshyttans G E Figge S24904/2009  +SEVCH SEJCH

April  2011

Eva Larsson                         Kiki Nilsson                          Ann-Marie Thomassen.