AVELSKOMMITTÉNS ÅRSRAPPORT 2011

AVELSKOMMITTÉ (AK)

Ann-Marie Thomassen har svarat för kontakten med de utländska organisationerna inom Internationaler Schweiβhundverband (ISHV) och Internationaler Leistungsvergleich (ILV).

Eva B Larsson: Avelsråd & valpförmedlare för Alpenländische dachsbracke och Bayersk viltspårhund.

Kiki Nilsson: Avelsråd & valpförmedlare för Hannoveransk viltspårhund.

Mats Jonsson: Adjungerad i exteriöra frågor.

Sofia Holmgren: Medarbetare i avelskommittén som genetisk/vetenskaplig rådgivare.

 ALLMÄNT

  • Tony Sparf har deltagit vid ISHV-Suche 2011 (2-6 nov) i Ottenstein, Österrike.
  • Kartläggning av epilepsi/epilepsi-liknande anfall på våra tre raser har påbörjats och ett internt hälsoprogram har införts. Avelsdebuten har p.g.a. EP-risken skjutits upp till 3 års ålder. Risk-beräkning sker i dataprogrammet LatHunden inför parning.
  • Förslag till styrelsen ang. SKKs remiss rörande förändringar av sär- och championatsbestämmelser.
  • Förslag till styrelsen ang. revidering av regler för viltspårprov och elitspårprov.
  • Medverkat med information och artiklar till klubbtidningen rörande hälsa, genetik, avel m.m.
  • Manuell registrering i LatHunden av nya kullar, importer, resultat, championat och veterinärdata.
  • Diplom ”Hederspremie” har fortlöpande skickats till hundägare.

ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE

POPULATION

Under åren 2002-2011 har registrerats 128 alpenländische (65H+63T),

varav 31är importer (11H + 20T).

År

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Reg. i SKK 1 1 3 16 5 12 5 15+10 16 36+8
varav import 1 1 3 2 1 1 2 8 12
SE-födda 16 3 11 14 13 16 24
Antal kullar 2 1 2 2 2 2 5
I-grad % 0,5 2,1 1,4 0,8 0 6,8 0,3

 

Under samma period är 16 kullar födda med totalt 97 valpar (54H+43T) vilket gör 6,1 (6,8) valpar per kull. Den genomsnittliga inavelsgraden på dessa kullar blir 1,4% (0,9%). Genomsnittlig inavelsgrad beräknat på den senaste generationsintervallen, 5 år, är 1,5% (1,0%).

Ett flertal importer har gjorts under 2010-2011och några har redan använts i avel, men tyvärr uppfyller ingen av dessa klubbens avelsrekommendationer betr. prov och HD-röntgen. I de sju kullarna med 12 olika föräldradjur som använts i avel är det endast tre hundar som uppfyller riktlinjerna för avel. Under de två åren har samråd/avelsförfrågan skett vid ett enda tillfälle (2010).

Födda kullar

Parningar som EJ skett i samråd med SvSHK´s avelskommitté:

2010-09-12 (reg. 2011) 5H+3T e. Leks JR72408BJ u. Dona JR72332BJ, inavelsgrad 12,5%. Uppfödare: Ola Malm, Ystad, Prästhejdans kennel.

2011-04-15 2H+2T e. Cir Spod Sibenicnej Hory S38834/2008 u. Chapman Gabi SE31098/2011, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Lars Schepler, Östra Ryd.

2011-05-10 2H e. Lari SE51723/2010 u. Dzesika SE25877/2010, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Said Duracak, Nygård, kennel Nygårds Brack.

2011-06-28 4H+3T e. Lari SE51723/2010 u. Ciga Od Kuhade SE26040/2010, inavelsgrad 0%.

Uppfödare: Said Duracak, Nygård, kennel Nygårds Brack.

2011-07-27 2H+2T e. Lari SE51723/2010 u. Stenshyttans Anja S23887/2005, inavelsgrad 0,4%. Uppfödare: Håkan Westlund & Lisa Nilsson, Hofors, kennel Stenshyttans.

2011-09-29 2H+5T e. Ambas SE54007/2011 u. Fora Od Kuhade SE53115/2010, inavelsgrad 1,0%.

Uppfödare: Ersan Avdic, Surte.

Importer

Under året har registrerats 12 importer (4H+8T). Sedan 1997 har registrerats 33 importer (12H+21T): Österrike 2, Tyskland 6, Tjeckien 7, Slovakien 1, Kroatien 11, Norge 5 samt från Danmark 1. Det finns ytterligare ett antal importer i landet som inte är omregistrerade i SKK.

Lafreja vom Eiskellerberg SE13020/2011 (DHZB2616) tik född 2010-05-10 e. Ajk SLR/BJ006989 u. Brina Petelinska VDH/DHZB2322/07, inavelsgrad 2,0%. Uppfödare: Andreas Berndt, Tyskland.

Chapman Gabi SE31098/2011 tik född 2006-06-26 e. Chapman Egon DK13840/2001 u. Chapman Alicia DK02071/98, inavelsgrad 14,5%. Uppfödare: Willy Hjorth Sörensen, Danmark.

Bona Sibinjska SE50128/2011 tik född 2008-04-25 e. Amor Sibinjska HR19376 u. Azra HR17708, inavelsgrad 3,5%. Uppfödare: Mato Derkac, Kroatien.

Arta od Kuhade SE50208/2011 tik född 2010-05-05 e. Dingo od Kuhade HR21826 u. Bona Sibinjska SE50128/2011 (HR22032), inavelsgrad 0%. Uppfödare: Darko Kuhada, Kroatien.

Brett z Hakamilu SE51550/2011 hanh född 2011-04-12 e. Cliff vom Waldgut CLP/ABJ3943/09 e. Xena z Hakamilu CLP/ABJ3969/10, inavelsgrad 1,0%. Uppfödare: Josef Jon, Tjeckien.

Babeta z Hakamilu SE58583/2011 tik född 2011-04-12 (se ovan, kullsyskon)

Aponia vom Lichtenbach SE51551/2011 tik född 2009-03-20 e. Daxl vom Mühlschlag DHZB1726/02 u. Dana aus dem Loisachtal DHZB2146/06, inavelsgrad 2,5%. Uppfödare: Andreas Thiermeyer, Tyskland.

Kar Vltavské Udoli SE53774/2011 hanh född 2011-06-29 e. Hix Majerka CLP/ABJ3738/09 e. Ira Vltavské Udoli CLP/ABJ4163/2010, inavelsgrad 2,9%. Uppf: Libor Hanzlik, Tjeckien.

Ambas SE54007/2011 hanh / Alexa SE54008/2011 tik födda 2009-11-30 e. Lux od Gazde HR19704 u. Bina HR17855, inavelsgrad 3,5%. Uppfödare: Mato Roncevic, Kroatien.

Brinda Od Kuhade SE59446/2011 tik född 2009-04-03 e. Lari SE51723/2010 (HR21269) u. Luna HR20635, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Darko Kuhada, Kroatien.

Don SE59447/2011 hanh född 2006-03-31 e. Otto HR16638 u. Bara HR14639, inavelsgrad 3,1%.

Uppfödare: Janko Kocmanic, Kroatien.

Exporter

Ingen export har skett som kommit till klubbens kännedom.

HÄLSA

Höftledsdysplasi (HD): Under året har fyra hundar röntgats, två med diagnosen grad A och två med B. Totalt finns 18 hundar röntgade (grad A 10 st och grad B 8 st). Endast 17,8% av populationen är röntgad, målsättningen i RAS föreskriver att 50% röntgas, ett mål som för närvarande verkar ouppnåeligt.

Av de senaste två årens 12 avelsdjur har endast tre individer känd och fri HD-status!

Rasen är inte ansluten till SKKs genetiska hälsoprogram för bekämpning av höftledsdysplasi vilket inne-bär att avkomman blir registrerad trots att föräldrarnas HD-status är okänd. SvSHK har dock i sina Riktlinjer för avel en rekommendation att föräldradjuren har HD-grad A eller B.

Epilepsi (EP): Fyra relativt unga hanhundar mellan 1-2,5 år gamla och ur tre kombinationer, har konstaterad EP och medicineras. Tre av hundarna har troligen avlivats.

Övrigt: Inga andra defekter eller sjukdomar har kommit till AKs kännedom.

PROVVERKSAMHET

Viltspårprov, Anlags-/ Öppen-/ Elitklass: Under året har 18 (15) hundar gjort 49 (36) starter på spår-prov = 2,7 (2,4) starter/hund. 76% har erhållit 1a pris i öppen klass!

 

År Akl Gk Ej gk Ökl 1 2 3 0 Ekl 1 2 3 0
2011 12 12 34 26 4 1 3 3 2 1
2010 7 7 24 18 2 2 2 5 5

 

Hägntest vildsvin: Almeviks Micke har godkänts på SKKs hägntest vildsvin.

Drevprov: En arbetsgrupp bildades under hösten i avsikt att få igång en provverksamhet samt att revidera tidigare utarbetat förslag till drevprovsregler. Nio hundar har provats och sju hundar presterade 1a pris och två hundar gick till 2a pris. Genomsnittliga egenskapspoäng på utförda prov: Sök 4.7; Upp-tagsförmåga/Arbete på slag 4.6; Drevsäkerhet 4.6; Drevsätt 4.6; Tapptarbete 4.1; Skall/hörbarhet 4.6; Skallmarkering 4.4; Samarbete 5.2; Lydnad 4.7; Jaktduglighet 4.9

(Utmärkt=6; Mycket god=5; God=4; Godtagbar=3; Dålig=2; Undermålig, graverande fel=1).

EFTERSÖK

Uppgifterna baserade på inlämnade eftersöksrapporter av hundägarna.

Eftersök 2011: Stenshyttans Bentley S65290/2006 har gjort 26 eftersök (rådjur 23, älg 2, grävling 1) varav 1 rå och 1 grävling har avfångats av hunden.

EXTERIÖR

Utställning: Fr.o.m. 2011-01-10 infördes nya harmoniserade Nordiska utställningsregler.

De nya kvalitetspriserna är Excellent (utmärkt), Very good (mycket god), Good (god), Sufficient (godtag-bar), Disqualified (diskvalificerad) och Cannot be judged (kan ej prissättas – KEP). Kvalitetspris ges nu även i champion- och veteranklass.

  Antal Kvalitetspris alla klasser varav Championkl. Veterankl.
År starter Exc VG G Suff Disq KEP Ck/Cert Ck Ej Ck Ck Ej Ck
2011 36 18 14 3 1 1 / 7 6

 

18 hundar har ställts ut 36+2 gånger = 2,1 starter/hund. 50% av utställda hundar bedöms vara excellent!

  Antal Pris i junkl, ukl, ökl, jkl             varav Championkl. Veterankl.
År starter 1 2 3 0 Ck/Cert KEP Ck ej Ck Ck ej Ck
2011 2 1 1 (Göteborg 2011-01-08—09)
2010 19 15 1 7 3

 

Vid granskning av domarkritiker anmärks främst på tunt nosparti, outvecklad bröstkorg, dålig front och fransysk, kort/brant kors, högt buren svans, knappt vinklad bak med kort steg och överbyggd.

Formbewertung Norge: Två hundar från Sverige deltog, Almeviks Diana (Meget godt 368 poäng) och Almeviks Remington (Svært godt 366 poäng). Domare var Erwin Weiss, Österrike samt Ekkehard Stockinger, Tyskland.

CHAMPIONAT

Nya championat (+) sedan föregående år:

Almeviks Alaska SE31736/2010 SE VCH SE JCH

Almeviks Apollo S14831/2009 SE VCH

Almeviks Didd S14828/2009 SE VCH

Almeviks Hera S14826/2009 SE VCH

Bety Al-To-Li-Na-Be SE29661/2010 SE VCH

Donja vom Hirschstein SE18013/2010 SE VCH

Stenshyttans Bentley S65290/2006 SE VCH SE JCH C.I.B +NORD UCH

Stenshyttans Chiefen S36268/2007 SE VCH

Stenshyttans G E Fia S24903/2009 SE VCH

Stenshyttans G E Fido S24907/2009 SE VCH SE JCH SE UCH

Stenshyttans G E Figge S24904/2009 SE VCH SE JCH SE UCH

Zap z Udoli Roznova SE42224/2010 SE VCH