AVELSKOMMITTÉNS ÅRSRAPPORT 2012

AVELSKOMMITTÉ (AK)

Ann-Mari Thomassen har svarat för kontakten med de utländska organisationerna inom Internationaler Schweiβhundverband (ISHV) och Internationaler Leistungsvergleich (ILV). Ann-Mari avled juni 2012.

Eva B Larsson: Avelsråd & valpförmedlare för Alpenländische dachsbracke och Bayersk viltspårhund.

Kiki Nilsson: Avelsråd & valpförmedlare för Hannoveransk viltspårhund.

Mats Jonsson: Adjungerad i exteriöra frågor.

Sofia Holmgren: Medarbetare i avelskommittén som genetisk/vetenskaplig rådgivare.

 ALLMÄNT

  • Kartläggning av epilepsi/epilepsi-liknande anfall på våra tre raser pågår fortlöpande och ett internt hälsoprogram är infört. Riskberäkning sker i dataprogrammet LatHunden inför parning.
  • Förslag till styrelsen ang. ändrade Riktlinjer för avel för alpenländische dachsbracke.
  • Medverkat med information och artiklar till klubbtidningen rörande hälsa, genetik, avel m.m.
  • Manuell registrering i LatHunden av nya kullar, importer, resultat, championat och veterinärdata.
  • Diplom ”Hederspremie” har fortlöpande skickats till hundägare.

ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE

POPULATION

Under åren 2003-2012 har registrerats 152 alpenländische (76H+76T),

varav 37 är importer (14H + 23T). Sedan 1998, då första importen gjordes,

har 172 hundar registrerats.

Reg.år

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Reg. i SKK 1 3 16 5 12 5 15+10 16 36+8 25
varav import 1 3 2 1 1 2 8 12 7
SE-födda 16 3 11 14 13 16 24 18
Antal kullar 2 1 2 2 2 2 5 2
I-grad % 0,5 2,1 1,4 0,8 0 6,8 0,3 0,2

 

Under 2003-2012 är 18 kullar födda med totalt 115 valpar (62H+53T) vilket gör 6,4 (6,1) valpar per kull. Den genomsnittliga inavelsgraden på dessa kullar blir 1,3% (1,4%). RAS föreskriver under 2,5% i varje enskild parning vilket har uppfyllts under alla år utom i ett fall.

Genomsnittlig inavelsgrad beräknad på den senaste generationsintervallen, 5 år, är 1,3% (1,5%).

Under åren 2010-2012 har 15 olika individer använts till avel i nio kullar, men tyvärr är det endast tre av dessa föräldradjur som uppfyller klubbens avelsrekommendationer beträffande prov och HD-röntgen. Under de tre åren har samråd med avelsrådet skett vid ett enda tillfälle (2010).

Det finns idag flera hundar som är avelsmeriterade men som ännu ej använts till avel.

Födda kullar

Parningar som EJ skett i samråd med SvSHK´s avelskommitté:

2012-01-19 4H+4T e. Don SE59447/2011 u. Brinda od Kuhade SE59446/2011, inavelsgrad 0,4%. Uppfödare: Zlatan Basic, Göteborg.

2012-07-20 4H+6T e. Lari SE51723/2010 u. Bona Sibinjska SE50128/2011, inavelsgrad 0,0 %.

Uppfödare: Josefin Petersson, Kode, kennel Workingwess.

Importer

Under året har registrerats 7 importer (3H+4T) varav tre skett i samråd med avelsrådet. Sedan 1998 har registrerats 40 importer (15H+25T) varav en tik senare har exporterats till Tyskland: Österrike 2, Tyskland 6, Tjeckien 7(-1), Slovakien 4, Kroatien 14, Norge 5, Danmark 1 och Finland 1 (svenskfödda föräldrar). Det finns ytterligare ett antal importer i landet som inte har registrerats i SKK.

Boy SE13941/2012 (HR24822) hanh född 2010-11-15 e. Alf HR22435 u. Dona HR20094, inavelsgrad 12,5%. Uppfödare: Marijan Miska, Kroatien.

Beti od Lacine SE34009/2012 (HR22055) tik född 2008-05-22 e. Astor HR16699 u. Rita od Lacine HR20000, inavelsgrad 1,6%. Uppfödare: Zdenko Lacina, Kroatien.

Leda od Kuhade SE46344/2012 (HR24141) tik född 2010-05-16 e. As BHR21045 u. Luna HR20635, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Darko Kuhada, Kroatien.

Eko Tráji SE47526/2012 (SPKP4310) hanh född 2012-03-29 e. Kato vom Wolfgangtal SPKP3728/09

  1. Dirka Tráji SPKP3941/11, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Zoltán Ibos, Slovakien.

Bessy Toturov Dvor SE48754/2012 (SPKP4405) tik född 2012-06-22 e. Ornit Marcilás SPKP3924/11

  1. Cina Tráji SPKP3833/11, inavelsgrad 3,1%. Uppfödare: Peter Kovalcik, Slovakien.

(tre kullsyskon har inte registrerats i SKK)

Keithas Bright Shadow SE56540/2012 (FI52164/12) tik född 2012-08-08 e. Almeviks Oryx FI10521/11 (SE31741/2010) u. Stenshyttans G E Engla FI23517/09 (S24902/2009), inavelsgrad 0,7%. Uppfödare: Tiina-Maria Finnerman, Åland.

Fido Klusov SE59505/2012 (SPKP4415) hanh född 2012-07-05 e. Olaf Plesnivec SPKP3527/09 u. Bona Klusov SPKP3827/10, inavelsgrad 0,3%. Uppfödare: Ján Viskup, Slovakien.

Exporter

Norge: Linda SE21140/2012 tik (Don – Brinda od Kuhade).

HÄLSA

Höftledsdysplasi (HD): Endast tre hundar är röntgade under året, en med grad A och två med grad B.

Totalt finns 20 hundar röntgade (grad A 11 st och grad B 9 st) vilket utgör endast 11,6% av populationen. Målsättningen i RAS föreskriver att 50% röntgas, ett mål som för närvarande verkar ouppnåeligt.

SvSHK har i sina Riktlinjer för avel och RAS en rekommendation att föräldradjurens HD-status är grad A eller B. Av de senaste tre årens 15 avelshundar är det endast tre individer som har känd HD-status!

Epilepsi (EP): Sju hundar, 4 hanh + 3 tikar, har konstaterad EP varav fem har avlivats. Hundarna har drabbats i en ålder där man kan anta att det gäller primär epilepsi som anses vara den ärftliga formen. Internt hälsoprogram har införts, bl.a. har avelsdebuten skjutits upp till 3 års ålder. Trots det, är det inte ovanligt att alltför unga hundar används till avel.

Övrigt: En tik 3,5 år död p.g.a. njursvikt.

PROVVERKSAMHET

Viltspårprov (anlags-/öppen-/elitklass): Under året har 10 (18) hundar gjort 11 (49) starter på spårprov = 1,1 (2,7) starter/hund. Provdeltagandet har minskat med ca 77% sedan föregående år.

År Akl Gk Ej gk Ökl 1 2 3 0 Ekl 1 2 3 0
2012 8 7 1 1 1 2 1 1
2011 12 12 34 26 4 1 3 3 2 1

 

Drevprov: Det framtagna förslaget till provregler godkändes inte av SKK som istället önskade att det gemensamma regelverket för basset, beagle och drever skulle anpassas även på ADB. Arbetsgruppen fick ånyo arbeta fram ett förslag att presentera för SKK. En ny testsäsong genomfördes 2012/13 med nio prövade hundar och sju av hundarna presterade 1a pris. SKK/JhK har beslutat att rasen äger rätt att starta på drevprov från och med jaktåret 2013 och proven kommer då också att stambokföras.

Genomsnittliga egenskapspoäng på utförda prov: Sök/Upptagsarbete 4,2; Väckning på slag 4,3; Drev-arbete 4,1; Väckning på tappt 4,0; Skall hörbarhet 3,9; Skallgivning under drev 4,3; Samarbete/Lydnad 4,4; Summa egenskapspoäng 29,1.

(Utmärkt=5; Mycket bra=4; Bra=3; Godtagbart=2; Dåligt=1; Graverande=0).

”Grisprov”: Ingen hund har utfört något av de officiella prov som finns tillgängliga.

EFTERSÖK

Sammanställning av inlämnade rapporter kommer att presenteras i klubbtidningen.

EXTERIÖR

Utställning: Fr.o.m. 2011-01-10 infördes nya harmoniserade Nordiska utställningsregler.

De nya kvalitetspriserna är Excellent (utmärkt), Very good (mycket god), Good (god), Sufficient (godtag-bar), Disqualified (diskvalificerad) och Cannot be judged (kan ej prissättas – KEP). Kvalitetspris ges nu även i champion- och veteranklass.

  Antal Kvalitetspris alla klasser varav Championkl. Veterankl.
År starter Exc VG G Suff Disq KEP Ck/Cert Ck Ej Ck Ck Ej Ck
2012 30 21 3 5 1 8 / 4 3
2011 36 18 14 3 1 1 / 7 6

16 hundar har ställts ut 30 ggr = 1,9 (2,1) starter/hund. 70% (50%) av utställda hundar bedöms vara excellent! 50% erhåller Certifikatkvalitet/Certifikat oavsett klass! Utifrån detta kan man anta att det råder en viss osäkerhet om rastypen.

Vid granskning av domarkritiker finns anmärkningar bl.a. på: högställd och luftig, för klen benstomme, outvecklad bröstkorg (önskas mer substans), något lös front, kort kors, knappt vinklad bak, kort steg bak, högt buren svans.

Mätning mankhöjd: En tendens till något för högställda tikar finns, även om de håller sig inom max-höjden 42 cm. En risk finns att driva upp storleken genom avel på för höga hundar. Men det föds då och då hundar som får en mankhöjd omkring 50 cm trots att föräldrarna är av normalhöjd.

Obligatorisk mätning infördes från 2012 och mätning har skett på samtliga utställningar. Resultatet av 30 mätningar blev: Hanhundar 34-36 cm 2 st; 37-38 cm (idealhöjd) 8 st; 39-42 cm 1 st; över maxhöjd 42 cm 1 st. Tikar 34-35 cm 1 st; 36-37 cm (idealhöjd) 6 st; 38-41 cm 5 st.

CHAMPIONAT

Nya championat (+) sedan föregående år:

Almeviks Vulkan SE31743/2010 SE VCH

Stenshyttans G E Figge S24904/2009 SE VCH SE JCH SE UCH +C.I.B

Stenshyttans G E Fido S24907/2009 SE VCH SE UCH SE JCH +FI UCH