AVELSKOMMITTÉNS ÅRSRAPPORT 2013 – Alpenländische dachsbracke –

AVELSKOMMITTÉ (AK)

Eva B Larsson: Avelsråd & valpförmedlare för alpenländische dachsbracke.
Mats Jonsson: Adjungerad i exteriöra frågor.
Sofia Holmgren: Medarbetare i avelskommittén som genetisk/vetenskaplig rådgivare.

ALLMÄNT

  • Raskommittéer har enligt årsmötesbeslut bildats för alpenländische dachsbracke.
  • Efter två testsäsonger har SKK fastställt drevprovsreglerna för perioden 130701-170630.
  • Fortlöpande kartläggning av epilepsi/epilepsi-liknande anfall på klubbens tre raser. Ett internt hälso-program är infört. Inför parning sker riskberäkning i dataprogrammet LatHunden.
  • Medverkat med information och artiklar till klubbtidningen samt hemsida rörande hälsa, avel m.m.
  • Information och rådgivning till medlemmar och icke-medlemmar.
  • Manuell registrering i LatHunden av nya kullar, importer, resultat, championat och veterinärdata.
  • Diplom ”Hederspremie” har fortlöpande skickats till hundägare.

POPULATION

Under åren 2004-2013 har registrerats 252 alpenländische (116H+136T),
varav 60 är importer (21H + 39T). Sedan 1998, då första importen gjordes,
har 273 hundar registrerats i SKK.

Reg.år

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Reg. i SKK 3 16 5 12 5 15+10 16 36+8 25 101
varav import 3 2 1 1 2 8 12 7 24
SE-födda 16 3 11 14 13 16 24 18 77
Antal kullar 2 1 2 2 2 2 5 2 12
I-grad % 0,5 2,1 1,4 0,8 0 6,8 0,3 0,2 1,4

Under 2013 har fötts 12 kullar med 77 valpar (33H+44T) med i genomsnitt 6,4 valpar per kull och med en genomsnittlig inavelsgrad 1,4%, lägst 0 och högst 6,3%.

Genomsnittlig inavelsgrad beräknad på den senaste generationsintervallen, 5 år, är 1,4% (1,3%), lägst är 0% och högst är 12,5%.

Under 2004-2013 är 30 kullar födda med totalt 192 valpar (95H+97T) vilket gör 6,4 (6,4) valpar per kull. Antal olika hanhundar resp. tikar som använts i avel under denna period är 25 H resp. 20 T.

Av ovanstående 30 kullar har 27 kullar en inavelsgrad under 2,5%, en kull mellan 2,51-6,25%, en kull mellan 6,26-12,49% och en kull överstigande 12,5%. Klubbens avelsstrategi, RAS, har som målsättning att varje enskild parning helst inte överstiger 2,5% för en långsiktigt hållbar avel.

Födda kullar

Sex avelsförfrågningar, varav en från Norge, har resulterat i två kullar 2013, en parning sker 2014, två tikar har gått tomma och en parning har avråtts p.g.a. EP-risk. Ytterligare två samråd har skett från uppfödare ang frågor kring bl.a. hälsa.

Tyvärr har också ett flertal blandraskullar utannonserats under året.

Föräldradjurens ålder vid första valpkull 2005-2013: 19-24 mån 4H+2T; 2-3 år 10H+13T; 4-6 år 10H+4T, 7år- 1H+1T. Avel sker ofta före den rekommenderade 3-årsåldern.

Parningar som skett i samråd med SvSHK´s avelskommitté:

f.130425 5H+2T e. Zap z Udoli Roznova SE42224/2010 u. Odda aus der Thomasmühle S60827/2009, inavelsgrad 0,1%. Uppfödare: Lars Bengtsson, Alingsås.

f.130903 1H+1T e. Stenshyttans Bentley S65290/2006 u. Donja vom Hirschstein SE18013/2010, inavelsgrad 1,5%. Uppfödare: Gunbritt Ulvek, Frösön.

Parningar som EJ skett i samråd med SvSHK´s avelskommitté:

f.130330 1H+3T e. Odin SE40109/2011 u. Stenshyttans Cassie S36270/2007, inavelsgrad 0,5%. Uppfödare: Håkan Gustavsson, Stockholm.

f.130415 3H+4T e. Nygårds Brack Dino SE39774/2011 u. Ciga od Kuhade SE26040/2010, inavelsgrad 0,4%. Uppfödare: Said Duracak, Nygård, kennel Nygårds Brack.

f.130417 1H+2T e. Boy SE13941/2012 u. Fora od Kuhade SE53115/2010, inavelsgrad 0,3%. Uppfödare: Ersan Avdic, Surte, kennel Armans Dachsbracke.

f.130529 5H+4T e. As od Kuhade SE25065/2013 u. Arta od Kuhade SE50208/2011, inavelsgrad 0,0 %. Uppfödare: Josefin Petersson & Fredrik Olausson, Kode, kennel Workingwess.

f.130603 1H+5T e. Boy SE13941/2012 u. Nygårds Brack Gabby SE45793/2011, inavelsgrad 2,3%. Uppfödare: Peter Landbergsson, Vagnhärad, kennel Woodhunt´s.

f.130805 5H+3T e. Kan HR21967BJ u. Fora od Kuhade SE41633/2013, inavelsgrad 6,3%. Uppfödare: Said Duracak, Nygård, kennel Nygårds Brack.

f.130805 2H+7T e. Nygårds Brack Jonte SE39775/2011 u. Bona Sibinjska SE50128/2011, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Josefin Petersson & Fredrik Olausson, Kode, kennel Workingwess.

f.130813 2H+6T e. Boy SE13941/2012 u. Leda od Kuhade SE46344/2012, inavelsgrad 5,0%. Uppfödare: Ersan Avdic, Surte, kennel Armans Dachsbracke.

f.130923 5H+5T e. Moppe SE40110/2011 u. Nygårds Brack Candy SE45794/2011, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Anders Lönnström, Mjölby.

f.131020 2H+2T e. Tori od Kuhade SE14041/2013 u. Beta Sibinjska SE47706/2013, inavelsgrad 0,5%. Uppfödare: Samed Sivac, Nödinge, kennel Ale Staff.

Importer

Under året har registrerats 24 importer (7H+17T): Norge 1, Finland 3, Tyskland 3, Tjeckien 4, Slovakien 4, Kroatien 7, Serbien 1, Bosnien Hercegovina 1.
Sedan 1998 har registrerats 64 importer (22H+42T) varav en tik senare har exporterats till Tyskland:

Norge 6, Finland 4 (svenskfödda föräldrar), Danmark 1, Tyskland 9, Österrike 2, Tjeckien 11 (-1), Slovakien 8, Kroatien 21, Serbien 1, Bosnien Hercegovina 1. Utöver dessa finns flera importer som inte har registrerats i SKK.
Antalet importer bidrar till en bred avelsbas varför det borde finnas stora möjligheter för uppfödarna att bedriva avel med stor genetisk variation.

Ada SE57217/2013 (JR73168BJ) tik f.120617 e. Ari Petelinski HR18965BJ u. Cana JR73168BJ, inavelsgrad 0,8%. Uppfödare: Milorad Beric, Serbien.
Alpejegerns Gissa SE53872/2013 (NO48693/13) tik f.130617 e. Alpejegerns Carro N17669/08 u. Alpejegerns Delicious Lilly NO54419/09, inavelsgrad 4,1%. Uppfödare: Rune Myrbostad, Norge.
Apolla z Borysova Dvora SE47002/2013 (CLP/ABJ4858) tik f.130512 e. Egon z Tisové CLP/ABJ4312/12 u. Ajka CLP/ABJ4431/12, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Pavel Borýsek, Tjeckien.
Argo zo Zakladia SE49073/2013 (SPKP3989) hanh f.090929 e. Olaf Plesnivec SPKP3527/09 u. Abra z Borickej Cesty SPKP3510/09, inavelsgrad 2,4%. Uppfödare: Jozef Medvecký, Slovakien.
As od Kuhade SE25065/2013 (HR25124BJ) hanh f.110515 e. Don SE59447/2011 (HR18626) u. Brina od Kuhade SE59446/2011 (HR22920BJ), inavelsgrad 0,4%. Uppfödare: Darko Kuhada, Kroatien.
Ben od Habrového Stromu SE39210/2013 (CLP/ABJ4801) hanh f.130324 e. Got Majerka CLP/ABJ 3626/07 u. Charlotta Svetlá Vyska CLP/ABJ3887/10, inavelsgrad 3,2%. Uppfödare: Kamil Holý, Tjeckien.
Benji von Buchenberg SE54437/2013 (DHZB3019/13) hanh f.130404 e. Ben von der Bremer Schweizu. Alia vom Hirschkamp DHZB2372/08, inavelsgrad 0,9%. Uppfödare: Reiner Demme, Tyskland.
Beta Sibinjska SE47706/2013 (HR25395BJ) tik f.110701 e. Amor Sibinjska HR19376 u. Cica HR22614, inavelsgrad 0,8%. Uppfödare: Mato Derkac, Kroatien.
Betty Toturov Dvor SE29172/2013 (SPKP4407) tik f.120622 e. Ornit Marciláz SPKP3924/11 u. Cina Tráji SPKP3833/11, inavelsgrad 3,1%. Uppfödare: Peter Kovalcik, Slovakien.
Brix Toturov Dvor SE27808/2013 (SPKP4402) hanh f.120622 e. Ornit Marciláz SPKP3924/11 u. Cina Tráji SPKP3833/11, inavelsgrad 3,1%. Uppfödare: Peter Kovalcik, Slovakien.
Burgi vom Hoisler SE35075/2013 (DHZB2954/12) tik f.120718 e. Donar vom Waldgut DHZB2440/08u. Klara vom Wolfgangtal DHZB2323/08, inavelsgrad 0,8%. Uppfödare: Hubert Kergl. Tyskland.
Cani SE50632/2013 (BHR20697BJ) hanh f.110403 e. Bari BHR36350 u. Boa od Brotnja BHR13274, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Mario Maric, Bosnien Hercegovina.
Cica od Kuhade SE56774/2013 (HR25321BJ) tik f.110625 e. Grom od Plaskonje HR17478 u. Aika HR20236, inavelsgrad 0,7%. Uppfödare: Darko Kuhada, Kroatien.
Ciga od Kuhade SE19124/2013 (HR25322BJ) tik f.110625 e. Grom od Plaskonje HR17478 u. Aika HR20236, inavelsgrad 0,7%. Uppfödare: Darko Kuhada, Kroatien.
Cindy Al-To-Li-Na-Be SE49074/2013 (CLP/ABJ4487) tik f.110406 e. Iron z Valasské Poruby CLP/BJ 3130/05 u. Molly z Udoli Roznova CLP/BJ3484/07, inavelsgrad 0%. Uppfödare: Tomas Ales, Tjeckien.
Cora von den Schloßsteige SE16151/2013 (DHZB2312/07) tik f.070709 e. Baiko vom Fuchsenplatz SHSB629214 u. Enka vom Heisterbach DHZB1561/00, inavelsgrad 0,2%. Uppfödare: Volkbert Bitter, Tyskland.
Fora od Kuhade SE41633/2013 (HR25553BJ) tik f.110821 e. Miki HR23702 u. Biza HR17826, inavels-grad 0,4%. Uppfödare: Darko Kuhada, Kroatien.
Keithas Belba Bolgier SE30965/2013 (FI52161/12) tik f.120808 e. Almeviks Oryx FI10521/11 u. Stenshyttans G E Engla FI23517/09, inavelsgrad 0,7%. Uppfödare: Tiina-Maria Finnerman, Åland.
Keithas Berylla Bofter SE42815/2013 (FI52160/12) tik f.120808 e. Almeviks Oryx FI10521/11 u. Stenshyttans G E Engla FI23517/09, inavelsgrad 0,7%. Uppfödare: Tiina-Maria Finnerman, Åland.
Keithas Brighid the Bright SE45925/2013 (FI52165/12) tik f.120808 e. Almeviks Oryx FI10521/11 u. Stenshyttans G E Engla FI23517/09, inavelsgrad 0,7%. Uppfödare: Tiina-Maria Finnerman, Åland.
Kimmy z Vinského Brehu SE35074/2013 (CLP/ABJ4818) tik f.130401 e. Ficik z Macovic CLP/ABJ3832/ 08 u. Asta od Lomné CLP/ABJ4302/11, inavelsgrad 0,8%. Uppfödare: Jiri Kavan, Tjeckien.
Mima od Kuhade SE57760/2013 (HR26432BJ) tik f.121114 e. As od Kuhade SE25065/2013 (HR25124) u. Dina HR18826, inavelsgrad 1,7%. Uppfödare: Darko Kuhada, Kroatien.
Rita Dravecka Dolina SE47589/2013 (SPKP4495) tik f.130406 e. Haker z Psiarni Wojskiego SPKP4133 /12 u. Cindy z Osecného SPKP3935/10, inavelsgrad 0,2%. Uppfödare: Ján Misenko, Slovakien.
Tori od Kuhade SE14041/2013 (HR24768BJ) hanh f.101101 e. Boj od Jukana Papuckog HR23030u. Bora HR18697, inavelsgrad 1,0%. Uppfödare: Darko Kuhada, Kroatien.

Exporter

Norge: Armans Dachsbracke Toya SE33538/2013 tik (Boy – Fora od Kuhade).

Norge: Armans Dachsbracke Leda SE51711/2013 tik (Boy – Leda od Kuhade).

HÄLSA

Höftledsdysplasi (HD): Åtta hundar har röntgats under året, fem med grad A, två med grad B och en grad C. Totalt finns 28 hundar röntgade (grad A 16 st, grad B 11 st, grad C 1).

Målsättningen i RAS föreskriver att ca 50% av populationen röntgas, ett mål som f.n. verkar ouppnåeligt. Rekommendationen i Riktlinjer för avel och RAS är att föräldradjurens HD-status är grad A eller B.

Av 34 olika svenskregistrerade föräldradjur 2005-2013 är det endast 12 som har känd HD-status!

Epilepsi (EP): Nio hundar, 5 hanh + 4 tikar, har konstaterad EP varav sju är avlivade. Idiopatisk (primär) epilepsi debuterar oftast före 3 års ålder varför klubben rekommenderar avel efter 3 års ålder. Trots det, är det inte ovanligt att alltför unga hundar används till avel (se under Födda kullar).

Övrigt: En tik f.2012 har allergiska problem, en importerad hanhund f.2010 har troligen diskbråck.

PROVVERKSAMHET

Viltspårprov (anlags-/öppen-/elitklass): Under året har 15 (10) hundar gjort 32 (11) starter på spårprov = 2,1 (1,1) starter/hund. Provdeltagandet har ökat sedan föregående år men ligger lägre än 2011.

År Akl Gk Ej gk Ökl 1 2 3 0 Ekl 1 2 3 0
2013 14 11 3 17 13 2 1 1 1 1
2012 8 7 1 1 1 2 1 1
2011 12 12 34 26 4 1 3 3 2 1

Drevprov: Det gemensamma regelverket för basset, beagle och drever har anpassats att även gälla för ADB. SKK/JhK beslöt att rasen äger rätt att starta på drevprov från och med jaktåret 2013 och proven kommer då också att stambokföras. 131219 informerade JhK att pris inte kan erövras på viltarterna älg och vildsvin. Under jaktsäsonger 2013/14 har 4 hundar startat vid fem provtillfällen, resultatet blev fyra 1a pris och ett 3e pris.

Genomsnittliga egenskapspoäng utförda prov: Sök/Upptagsarbete 3,8; Väckning på slag 4,4; Drev-arbete 3,4; Väckning på tappt 3,6; Skall hörbarhet 4,0; Skallgivning under drev 3,8; Samarbete/Lydnad 4,2; Summa egenskapspoäng 27,2.

(Utmärkt=5; Mycket bra=4; Bra=3; Godtagbart=2; Dåligt=1; Graverande=0).

Hägntest vildsvin: Fyra olika hundar har testats på hägntestet varav tre har godkänts.

EFTERSÖK

Inga eftersöksrapporter har inlämnats.

EXTERIÖR

Utställning: Kvalitetspriserna fr.o.m. 2011-01-10 är Excellent (utmärkt), Very good (mycket god), Good (god), Sufficient (godtag-bar), Disqualified (diskvalificerad) och Cannot be judged (kan ej prissättas – KEP). Kvalitetspris ges även i champion- och veteranklass.

  Antal Kvalitetspris alla klasser varav
År starter Exc VG G Suff Disq KEP Ck/Cert Ck Ej Ck Ck Ej Ck
2013 41 26 9 5 1 8 / 7 2 2 1
2012 30 21 3 5 1 8 / 4 3
2011 36 18 14 3 1 1 / 7 6

16 hundar har gjort 41 starter = 2,6 (1,9) starter/hund. 63% (70%) av utställda hundar bedöms vara excellent och 41% erhåller Certifikatkvalitet/Certifikat!

På utställning har anmärkningar enl domarkritiker fällts bl.a. på att hunden är luftig, bröstkorg med otill-räcklig volym, front och framben (krokig, fransysk, vek mellanhand), ordinära vinklar, knappt vinklad bak, underställd bak, brant kors, glad/hög svans, kort steg bak.

Mätning mankhöjd: Obligatorisk mätning infördes från 2012 och från 2013 finns det 37 mätresultat.

En tendens till något för högställda hundar finns även om de flesta håller sig inom max-höjden 42 cm.

Resultatet av 37 mätningar blev: Hanhundar under 34 (minihöjd) 2 st; 34-36 cm 8 st; 37-38 cm (idealhöjd) 7 st; 39-42 cm 8 st; ingen över maxhöjd. Tikar 34-35 cm 2 st; 36-37 cm (idealhöjd) 5 st; 38-41 cm 5 st; ingen under minihöjd eller över maxhöjd.
Samma individ kan mätas vid flera tillfällen och variationen i mätresultat kan vara stort, som mest 4-6 cm!

CHAMPIONAT

Nya championat (+) sedan föregående år:

Brix Toturov Dvor SE27808/2013 SEVCH

Fido Klusov SE59505/2012 SEVCH

Workingwess Combat SE45707/2012 SEVCH

AVELSSTRUKTUR – barn och barnbarn

Avelsstrukturen är tänkt som en vägledning för uppfödare och avelsråd så att ingen individ eller linje överanvänds i avelsarbetet. I SKKs Avelspolicy står bl.a. följande ”…medverka till att enskilda individer eller grupper av närbesläktade individer inte överutnyttjas i aveln.”

Finns det någon rekommendation om hur många barn och barnbarn ett enskilt djur bör ha?

I små populationer anser genetiker att ett maximalt valpantal efter enskild individ inte bör över-skrida 25% av ett normalårs registreringar varvid antalet barnbarn då blir det dubbla.Dubbleringen beror på att varje hund har både far- och morföräldrar, alltså dubbelt så många som antalet fäder och mödrar.

Varje enskild parning kan ha en låg inavelsgrad, under de rekommenderade 2,5%, men det kan ändå förhålla sig så att det är olämpligt att använda den individen. Orsaken till en sådan avrådan är att de gener som hanhunden bär redan finns talrikt representerade bland stammens tikar, dvs hanhunden är närbesläktad med övriga tikar i rasen. Om han då används i avel för man ut ännu mer av samma gener som redan finns där alldeles oberoende om den enskilda parningen råkar visa låg inavelsökning för den aktuella kullen. De långsiktiga effekterna blir då att man får en oönskad inavelsstegring i rasen som helhet när hanhundens avkomma sedan används i avel.

För en långsiktigt hållbar avel skall så många olika individer som möjligt användas i avel. En bättre spridning är önskvärt och att inga hundar/linjer överanvänds.

Hanhundar och tikar t.o.m. 2013-12-31.
(+ anger ej svenskfödd avkomma/barnbarn, t.ex. importer)

HanhundarSvenskfödda barnbarn Reg.nr Barn Barn-barn TikarSvenskfödda barnbarn Reg.nr Barn Barn-barn
Lari (HR21269) SE51723/2010 23+2 50+1 Emma v Eiskellerberg S28862/2003 21 18+4
Orkan a d Finsterau DHZB1440/99 9 18+2 Höylia´s Atilda S58844/2002 14 18+1
Fero vom Messeling ÖHZB7117 0+1 17 Elke vom Saitenwald ÖHZB6903 0+1 17
Karon z Hakamilu DHZB1786/03 7 16+1 Dona HR20094 0+1 17
Cir Spod Sibenicnej Hory S38834/2008 4 14 Ciga od Kuhade SE26040/2010 14 16
Tiuråsens Ekko N02115/02 6 4 Dzesika (HR18538) SE25877/2010 2 16+2
Aron S20301/2004 3+1 2 Chapman Gabi SE31098/2011 4 14
Muck a d Thomasmühle DHZB2253/07 0+1 2 Tiuråsens Conmara Lady N03605/00 0+2 14
Gustl vom Ochsenboden ÖHZB7819 7 0+5 Bona Sibinjska SE50128/2011 19+1 9
Enzo vom Mühllach ÖHZB7978 8 0+4 Brina od Kuhade SE59446/2011 8+1 9+1
Alois vom Frankenwald DHZB1737/02 5 0+1 Stenshyttans Anja S23887/2005 16 4
Asta v d Linsenleitn DHZB1688/01 0+1 2
Almeviks Monroe S60670/2005 18 0+4

Enligt SvSHKs Riktlinjer för avel rekommenderas att varken hane eller tik bidrar med mer än vad som motsvarar två normalkullar (2×6). Antalet barnbarn blir då det dubbla, ca 24 st.

Vartefter det föds fler kullar efter fler olika individer måste ovanstående rekommendationer omvärderas. I dagsläget är dock populationen fortfarande liten och en viss försiktighet måste iakttas så att ingen individ överanvänds i avelsarbetet.

HD-statistik hundar födda 1987-2012 (statistik t o m 2013-12-31)

För att få en så relevant statistik som möjligt har % röntgade hundar (kol. 6) beräknats på verkligt antal d.v.s. plus importer och minus exporter (kol. 4). Vid omröntgen räknas endast det bästa resultatet.

Född Antal Antal Verkl Antal %

HD-resultat

år kullar födda antal röntg. röntg. A B C D-E
1999 1 8 8 2 25,0 2
2000 1 9 9  
2002 2 2 100,0 2
2003 3 2 66,7 2
2004 1  
2005 2 16 10 4 40,0 1 3
2006 1 3 6 1 16,7 1
2007 2 11 11 3 27,3 1 2
2008 2 14 13 1 7,7 1
2009 2 13 21 5 23,8 5
2010 2 16 21 2 9,5 1 1
2011 5 24 35 3 8,6 3
2012 2 18 29 4 13,8 2 1 1
S:a 20 132 140 29 20,7% 16 12 1 0

Endast 29 hundar av 140 i röntgenbar ålder är röntgade (20,7%) varför man egentligen inte kan dra några slutsatser om rasens HD-status i Sverige. Något större intresse att röntga avelsdjuren finns tyvärr inte f.n. Flera av de kontinentala rasklubbarna inom ILV som vi samarbetar med röntgar sina avelsdjur varför det vore bra om det skedde även i Sverige.

Omröntgen

Vid en omröntgen måste minst 6 månader förflyta innan en ny avläsning görs, en regel som infördes från och med 2009.01.01.

AVELSKOMMITTÉN april 2014
Alpenländische dachsbracke

Eva Larsson