Årsrapport 2015 för Alpenländische dachsbracke
Svenska Schweisshundklubben

Avelskommittén

AVELSKOMMITTÉNS årsrapport 2015 för Alpenländische Dachsbracke

ALLMÄNT

 • Mattias Jansson: Valphänvisning fr.o.m. 150201 och Avelsfunktionär fr.o.m. 150418.
 • Eva B Larsson: Avelsråd före 150418, rapporter, registrerings- och statistikuppgifter.
 • Raskommitté ADB-gruppen: Malin Ek (webmaster), Mattias Jansson, Stefan Modin (repr. styrelsen), Fredrik Jarl, Gunilla Sandström, Johan Landén.
 • Möte i Jönköping 27 sept för bildande av rasklubb och interimstyrelse.
 • Mattias Jansson har representerat klubben vid Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubbs 10-årsjubileum med internationellt Formbewertung och ordförandemöte i Norge 15-16 augusti.
 • Yttrande över remisser: Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 2017-2021, Särskilda regler för utställningar 2017-2021, Championatregler och särbestämmelser 2017-2021 samt SKKs policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt.
 • Fortlöpande kartläggning av epilepsi/epilepsi-liknande anfall. Ett internt hälsoprogram är infört. Inför parning sker riskberäkning i dataprogrammet LatHunden.
 • Medverkat med information och artiklar till klubbtidningen samt hemsida rörande hälsa, avel m.m.
 • Information och rådgivning till medlemmar men även icke-medlemmar.
 • Manuell registrering i LatHunden av nya kullar, importer, championat och veterinärdata.

POPULATION

Under åren 2006-2015 har registrerats 480 alpenländische (219H+261T), varav 102 är importer (36H+66T). Sedan 1998, då första importen gjordes, har 520 hundar registrerats i SKK.

 

Reg.år

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reg. i SKK 5 12 5 15+10 16 36+8 25 103 95 143+7
varav import 2 1 1 2 8 12 7 26 16 27
SE-födda 3 11 14 13 16 24 18 77 86 117
Antal kullar 1 2 2 2 2 5 2 12 14 16
Valpar/kull 5,5 7,0 6,5 8,0 4,8 9,0 6,4 6,1 7,3
I-grad % 2,1 1,4 0,8 0 6,8 0,3 0,2 1,4 1,6 1,0

 

Under 2015 har fötts 16 kullar med 117 valpar (53H+64T) med i genomsnitt 7,3 valpar per kull och med en genomsnittlig inavelsgrad 1,0%, lägst 0 och högst 6,5%.

Under 2006-2015 har 58 kullar fötts med 379 valpar (183H+196T) vilket gör 6,5 (6,3) valpar per kull.

Antalet registrerade hundar har ökat mycket de senaste tre åren.

Antal olika hanhundar resp. tikar som använts i avel till 44 kullar under perioden är 38H resp. 36T.

Vid populationsanalys i LatHunden kan noteras en inavelsökning i rasen, delvis beroende på att samma hundar och linjer ofta går till avel. Även vid registrering av nya importer i LatHunden så finns redan många av de hundar som ingår i stamtavlan.

 

Genomsnittlig inavelsgrad beräknad på den senaste generationsintervallen=5 år är 1,2% (1,6%), lägst är 0% och högst är 12,7%.

Av ovanstående 58 kullar har 51 kullar en inavelsgrad under 2,5%, tre kullar mellan 2,51-6,25%, två kullar mellan 6,26-12,49% och två kullar överstigande 12,5%. Målsättningen i rasens avelsstrategi, RAS, är att varje enskild parning helst inte överstiger 2,5% för en långsiktigt hållbar avel.

Födda kullar

Föräldradjurens ålder vid första valpkull 2006-2015: 7-12 mån 0; 13-18 mån 1H; 19-24 mån 5H+4T; 2-3 år 18H+21T; 4-6 år 15H+8T; 7 år och äldre 1T. Avel sker ofta före den rekommenderade 3-årsåldern.

Tre avelsförfrågningar/dispensärenden har behandlats i styrelsen, ett ärende avslogs och två dispensparningar godkändes men en tik gick tom. En förfrågan inkom från det schweiziska avelsrådet ang en black & tan täckhund. Tyvärr kunde inte förfrågan tillgodoses.
Några blandraskullar har tyvärr utannonserats under året.

Födda kullar som inte uppfyller klubbens avelskriterier:

f.150114 3H+5T e. Arci II SE10737/2013 u. Kety SE11461/2015, i-grad 1,6%. Uppf: Bogdan Obradovic, Järna.

f.150205 3H+7T e. Tori od Kuhade SE14041/2013 u. Ajsa SE53147/2014, i-grad 0,7%. Uppf: Samed Sivac, Nödinge, kennel Ale Staff.

f.150207 2H+7T e. Boy SE13941/2012 u. Arta od Kuhade SE50208/2011, i-grad 0,7%. Uppf: Josefin Petersson & Fredrik Olausson, Kode, kennel Workingwess.

f.150218 2H+6T e. Bolt od Kuhade SE56490/2014 u. Astra SE49662/2014, i-grad 0,4%. Uppf: Said Duracak, Nygård, kennel Nygårds Brack.

f.150321 4H+3T e. As od Kuhade SE25065/2013 u. Stenshyttans L A Groa SE51875/2011, i-grad 6,5%. Uppf: Henric Öholm, Bro, kennel Skogsjägarens.

f.150504 5H+2T e. Tori od Kuhade SE14041/2013 u. Workingwess Champion SE45699/2012, i-grad 0,1%. Uppf: Josefin Petersson & Fredrik Olausson, Kode, kennel Workingwess.

f.150511 2H e. Lari SE51723/2010 u. Ciga od Kuhade SE26040/2010, i-grad 0%. Uppf: Said Duracak, Nygård, kennel Nygårds Brack.

f.150524 4H+2T e. Zevs SE23418/2015 u. Kala SE11460/2015, i-grad 0%. Uppf: Bogdan Obradovic, Järna.

f.150525 4H+1T e. Lari SE51723/2010 u. Fora od Kuhade SE41633/2013, i-grad 0%. Uppf: Said Duracak, Nygård, kennel Nygårds Brack.

f.150704 2H+7T e. Vero vom Omesberg SE23417/2015 u. Workingwess Catch SE45701/2012, i-grad 0%. Uppf: Johan Landén & Anna Andersson, Skänninge, kennel Månhöjdens.

f.150710 4H+3T e. Ben HR26330BJ u. Tara SE45608/2015, i-grad 1,2%. Uppf: Said Duracak, Nygård, kennel Nygårds Brack.

f.150724 3H+4T e. Tim od Kuhade HR24766BJ u. Rena od Kuhade SE45866/2015, i-grad 4,3%. Uppf: Ola Melkersson, Fågelmara, kennel Melkerssons.

f.150825 1H+3T e. Casper od Kuhade SE46617/2015 u. Arta od Kuhade SE50208/2011, i-grad 0,2%. Uppf: Josefin Petersson & Fredrik Olausson, Kode, kennel Workingwess.

f.150911 5H+5T e. Tori od Kuhade SE14041/2013 u. Ajsa SE53147/2014, i-grad 0,7%. Uppf: Samed Sivac, Nödinge, kennel Ale Staff.

f.151022 4H+5T e. Dog Posavska SE45609/2015 u. Jela Ban Mali SE56570/2015, i-grad 0,1%. Uppf: Said Duracak, Nygård, kennel Nygårds Brack.

Dispensparning enl styrelsebeslut:

f.150404 5H+4T e. Stenshyttans Bentley S65290/2006 u. Cica od Kuhade SE56774/2013, i-grad 0%. Uppf: Jörgen Andersson & Larissa Håkansson, Kävlinge, kennel Elderdale.

Importer

27 importer (10H+17T) har registrerats: Norge 2, Österrike 1, Tyskland 1, Slovakien 5, Kroatien 12 och Serbien 5, Bosnien 1.

Sedan 1998, då första importen skedde, har registrerats 109 importer (39H+70T) varav en tik senare har exporterats till Tyskland. Importer som skett till följande länder: Norge 9, Finland 4 (svenskfödda föräldrar), Danmark 1, Tyskland 10, Österrike 4, Tjeckien 13 (-1), Slovakien 13, Kroatien 42, Slovenien 1, Serbien 9, Bosnien Hercegovina 3. Utöver dessa finns flera importer som inte har registrerats i SKK.

Att utnyttja de obesläktade importer som finns borde framledes bidra till en bredare avelsbas och minska inavelsökning i rasen. Genetisk variation är nödvändigt för långsiktig hållbarhet och planering.

Alpejegerns Hebbe SE27905/2015 (NO36494/15) hanh f.150223 e. Alpejegerns Carro N17669/08 u. Alpejegerns Delicious Lilly NO54419/09, i-grad 4,1%. Uppf: Rune Myrbostad, Norge.

Alpejegerns Helix SE55866/2015 (NO36493/15) hanh f.150223 (kullsyskon, se ovan)

Ara SE43461/2015 (BHR318922BJ) tik f.110207 e. King Mining BHR314892BJ u. Aza BHR312595BJ,
i-grad 0%. Uppf: Pejic Mladen, Bosnien.

Boa od Kuhade SE41423/2015 (HR27192BJ) tik f.140210 e. Dingo od Kuhade HR21826 u. Dona od Kuhade HR25517, i-grad 3,9%. Uppf: Darko Kuhada, Kroatien.

Bobi SE25242/2015 (HR25915BJ) hanh f.120415 e. Red Ban Mali HR23105 u. Gobra od Gazde HR22246, i-grad 0%. Uppf: Valdo Jakopec, Kroatien.

Casper od Kuhade SE46617/2015 (HR26688BJ) hanh f.130504 e. Aco SLR007172 u. Alma HR25087,
i-grad 0%. Uppf: Darko Kuhada, Kroatien.

Chara z Nizkych Beskyd SE54452/2015 tik f.150610 e. Cir z Nizkych Beskyd SPKP4396/14 u. Daria od Orbana SPKP4596/15, i-grad 0%. Uppf: Michal Darivcak, Slovakien.

Dago z Borkuta SE41682/2015 (SPKP4748) hanh f.141201 e. Hex z Malej Lehoty SPKP4047/13 u. Hena od Birása Henricha SPKP3750/09, i-grad 0,8%. Uppf: Dzivy Miroslav, Slovakien

Dony z Borkuta SE36387/2015 (SPKP4751) hanh f.141201 (kullsyskon, se ovan)

Dog Posavska SE45609/2015 (HR25044BJ) hanh f.110405 e. Aga od Ivse HR20106 u. Dara HR19319, i-grad 0%. Uppf: Josip Lucic, Kroatien.

Hagor SE56571/2015 (HR27477BJ) hanh f.140702 e. Don Posavska HR25043 u. Beta HR23878,
i-grad 1,2%. Uppf: Mario Dusak, Kroatien.

Jela Ban Mali SE56570/2015 (HR24342BJ) tik f.100625 e. Sandi HR19907 u. Ara HR18001, i-grad 0%. Uppf: Martin Ban, Kroatien.

Juno aus dem Burgwald SE47370/2015 (DHZB3314/15) tik f.150509 e. Baiko vom Lichtenbach DHZB2643/10 u. Tina von der Ganzerin DHZB2537/09, i-grad 0,4%. Uppf: Hubertus Wachsmuth, Tyskland.

Kala SE11460/2015 (JR74620BJ) tik f.130206 e. Lord JR73816BJ u. Biza JR74611BJ, i-grad 0%.
Uppf: Aleksandar Stekic, Serbien.

Kety SE11461/2015 (JR74621BJ) tik (kullsyskon, se ovan)

Kessy Dorkin Revir SE46888/2015 (SPKP4689) tik f.140723 e. Viktor vom Auerling SPKP4352 (ÖHZB8260) u. Uta Plesnivec SPKP3947/11, i-grad 0%. Uppf: Jozef Zadzora, Slovakien.

Lady Gerlachovsky Dvor SE39731/2015 (SPKP4776) tik f.150312 e. Haker z Psiarni Wojskiego SPKP4133/12 u. Hera Susianska Dolina SPKP3772/09, i-grad 0,2%. Uppf: Mikulas Mochnacky, Slovakien.

Lela SE17641/2015 (JR74643BJ) tik f.130426 e. Dren JR73622 u. Beta JR73925, i-grad 0%.Uppf: Goran Mihailovic, Serbien.

Lilly od Kuhade SE42402/2015 (HR27779BJ) tik f.150214 e. Bobi HR22082 u. Brina od Kuhde HR26580, i-grad 4,2%. Uppf: Darko Kuhada, Kroatien.

Lujka SE12333/2015 (JR74713BJ) tik f.130428 e. Lord JR73816BJ u. Rea JR74136BJ, i-grad 0,1%. Uppf: Aleksandar Stekic, Serbien.

Megi od Kuhade SE308657/2015 (HR27533BJ) tik f.140811 e. Vero vom Omesberg SE23417/2015

 1. Stela od Kuhade HR25932, i-grad 0,9%. Uppf: Darko Kuhada, Kroatien.

Ora SE52536/2015 (HR27482BJ) tik f.140704 e. Miki HR23702 u. Tara SE45608/2015 (HR23854),
i-grad 1,5%. Uppf: Mario Dusak, Kroatien.

Rena od Kuhade SE45866/2015 (HR26143BJ) tik f.120625 e. Rambo HR23180 u. Alka HR20239,
i-grad 1,5%. Uppf: Darko Kuhada, Kroatien.

Rina SE31533/2015 (HR27629BJ) tik f.140818 e. Aron od Lacine HR22790 u. Dona HR24734,
i-grad 3,3%. Uppf: Lacina Alojz, Kroatien.

Tara SE45608/2015 (HR23854BJ) tik f.091128 e. Aron HR18758 u. Ada HR20023, i-grad 0,4%.
Uppf: Mario Dusak, Kroatien.

Vero vom Omesberg SE23417/2015 (ÖHZB8345/HR26535) hanh f.120828 e. Carlo vom Morthbühel ÖHZB8104 u. Pina vom Koasaberg ÖHZB7953, i-grad 1,5%. Uppf: Rosemarie Rofner, Österrike.

Zevs SE23418/2015 (JR74355BJ) hanh f.120301 e. Agic HR18356BJ u. Brita JR74354BJ, i-grad 6,3%. Uppf: Aleksander Stekic, Serbien.

Exporter

7 hundar exporterats, samtliga till Norge:

Ale Staff Laki SE18926/2015 hanh; Ale Staff Ara SE18929/2015 tik; Ale Staff Alina SE18930/ 2015 tik; Elderdale Busy SE29962/2015 tik; Elderdale Bite SE41783/2015 tik; Månhöjdens Alpine SE40156/2015 tik; Nygårds Brack Wilda SE50162/2014 tik.

Nya kennelnamn

Skogsjägarens kennel, uppfödare Henric Öholm, Bro. Månhöjdens kennel, uppfödare Johan Landén & Anna Andersson, Skänninge. Melkerssons kennel, uppfödare Ola Melkersson, Fågelmara.

HÄLSA

Höftledsdysplasi (HD): Antalet röntgade hundar har ökat från 17 till 24 från förra året. En fjärdedel av hundarna som röntgades 2015 påvisade C-höfter. Det är dock fortfarande inte klarlagt att rasen uppvisar kliniska HD-problem.

Målsättningen i RAS föreskriver att ca 50% av populationen röntgas. Rekommendationen i Riktlinjer för avel och RAS är att avelsdjurens HD-status är grad A eller B, defekta djur bör inte användas till avel.

Av 61 olika svenskregistrerade föräldradjur 2006-2015 har endast 21 hundar känd HD-status!

HD-resultat enligt den nya bedömningsskalan införd 2000-01-01:

Röntgat år Grad A Grad B Grad C Grad D Grad E Totalt % HD-fel (2014)
2015 7 11 6 24 25,0 (17,6)
2000-2015 25 34 9 68 13,2 (8,9)

 

Artros (ED): Totalt finns 13 hundar röntgade, 11 med resultat ua(0), en med grad 1 och en med grad 3 (trolig skada). Därutöver finns en hund med konstaterad artros som inte är avläst på SKK.

Epilepsi (EP): Inga nya EP-fall har inrapporterats.

Idiopatisk (primär) epilepsi debuterar oftast före 3 års ålder varför klubben rekommenderar avel efter 3 års ålder. Det är dock inte ovanligt att alltför unga hundar används till avel (se under Födda kullar).

Övrigt: En hund har fått kliniska problem med en övergångskota, vilket kan vara genetiskt nedärvbart. Medlemmar uppmanas att vara uppmärksamma på oförklarlig hälta bak. En hund f.2013 avlivad p.g.a. njurproblem. Hanhund 2 år har fått diskbråck. En hanhund avlivad p.g.a. aggressivitet.

PROVVERKSAMHET

Viltspårprov (anlags-/öppen-/elitklass): Under året har 39 (39) hundar gjort 80 (90) starter på spårprov = 2,1 (2,3) prov/hund. Ett HP har utdelats i ökl.

 

År Akl Gk Ej gk Ökl 1 2 3 0 Ekl 1 2 3 0
2015 33 31 2 45 27 3 8 7 2 2
2014 35 26 9 50 37 4 3 6 5 4 1
2013 15 11 4 17 13 2 1 1 1 1

 

Drevprov: Det gemensamma regelverket trädde ikraft från och med jaktåret 2013/14.

Under jaktsäsongen 2015/16 har 7 hundar startat på prov, resultatet blev tre 1a pris, ett 2a pris och tre prov utan pris.

Hägntest vildsvin: Nio hundar har testats varav fyra har godkänts.

Rasträffar/träning vildsvinshägn: 12 april och 9 aug Boda och 18 april och 19 sept Agusa.

Beteende- och Personlighetsbeskrivning (BPH) med skott: Armans Dachsbracke Hedda och Kung-Louie har genomfört testet.

EFTERSÖK

Uppgifterna är baserade på inlämnade eftersöksrapporter av hundägarna.

Genomförda och inrapporterade eftersök inkl. kontrollsök 2015: 16 hundar har gjort totalt 190 eftersök.
Eftersöksstatistik kommer att presenteras på hemsida och i klubbtidning.

EXTERIÖR

Utställning: Kvalitetspriserna fr.o.m. 2011-01-10 är Excellent (utmärkt), Very good (mycket god), Good (god), Sufficient (godtagbar), Disqualified (diskvalificerad) och Cannot be judged (kan ej prissättas – KEP). Kvalitetspris ges även i champion- och veteranklass.

 

  Antal Kvalitetspris alla klasser varav Championkl. Veterankl.
År starter Exc VG G Suff Disq KEP Ck/Cert Ck Ej Ck Ck Ej Ck
2015 66 46 13 5 1 1 21 / 8 1 1 3
2014 43 24 12 5 1 1 11 / 7 2 1 1
2013 41 26 9 5 1 8 / 7 2 2 1

 

35 olika hundar har gjort 66 starter = 1,9 (1,8) starter/hund. 70% (56%) av utställda hundar bedöms vara excellent och 50% (49%) har erhållit Certifikatkvalitet/Certifikat!

Exteriöra avvikelser på utställning: Tunn underkäke, behöver mer volym i bröstkorgen, mer substans, ej stabil överlinje/rygg, ej helt raka framben, knappt vinklad bak, underställd bak, högre bak (överbyggd), brant kors, kort steg bak, behöver mer drive bak, hög svans. I några fall anmärks på mentaliteten.

I övrigt kan noteras flera hundar som är högställda och luftiga och inte sällan nästan kvadratiska.

Mätning mankhöjd: Obligatorisk mätning infördes från 2012 och under 2015 finns 57 mätresultat.

Tendensen från förra året när flera tikar mättes över idealhöjden är fortfarande ihållande, i år har även hanarna vandrat upp mot ett högre antal hundar över idealhöjden, till skillnad från förra året.

Resultatet av 57 mätningar blev: Hanhundar under 34 cm (minihöjd) ingen; 34-36 cm 5 st; 37-38 cm (idealhöjd) 7 st; 39-42 cm 7 st; över maxhöjd 42 cm 1 st. Tikar under 34 cm (minihöjd) 1; 34-35 cm 7 st; 36-37 cm (idealhöjd) 14 st; 38-40 cm 13 st; 41-42 cm 2 st. Mätresultat saknas vid 9 tillfällen.

Samma individ kan mätas vid flera tillfällen och variationen kan vara stor, som mest 4 cm!

Formbewertung Norge: 24 hundar bedömdes varav tre svenskfödda hundar – Armans Dachsbracke Asta 378 poäng utmärkt, Fido Klusov 345 poäng mycket bra, Armans Dachsbracke Toya 343 poäng mycket bra (norskägd).

CHAMPIONAT

Nya championat (+) sedan föregående år:

Armans Dachsbracke Aron SE44362/2014 SEVCH

Armans Dachsbracke Helga SE33537/2013 SEVCH

Cica od Kuhade SE56774/2013 DKUCH FIUCH +EECH NOUCH

Fido Klusov SE59505/2012 SEVCH + NORDUCH C.I.B

Nygårds Brack Wiola SE50164/2015 SEVCH

Nygårds Brack Zoé SE46888/2015 SEVCH

Workingwess Forest SE46511/2014 SEVCH

Bilaga 1

AVELSSTRUKTUR – barn och barnbarn (hanhundar och tikar t.o.m. 2015-12-31)

Avelsstrukturen är tänkt som en vägledning för uppfödare och avelsråd så att ingen individ eller linje överanvänds i avelsarbetet. I SKKs Avelspolicy står bl.a. följande ”…medverka till att enskilda individer eller grupper av närbesläktade individer inte överutnyttjas i aveln.”

Finns det någon rekommendation om hur många barn och barnbarn ett enskilt djur bör ha?

I små populationer anser genetiker att ett maximalt valpantal efter enskild individ inte bör över-skrida 25% av ett normalårs registreringar varvid antalet barnbarn då blir det dubbla.

Dubbleringen beror på att varje hund har både far- och morföräldrar, alltså dubbelt så många som antalet fäder och mödrar.

Varje enskild parning kan ha en låg inavelsgrad, under de rekommenderade 2,5%, men det kan ändå förhålla sig så att det är olämpligt att använda den individen. Orsaken till en sådan avrådan är att de gener som hanhunden bär redan finns talrikt representerade bland stammens tikar, dvs hanhunden är närbesläktad med övriga tikar i rasen. Om han då används i avel för man ut ännu mer av samma gener som redan finns där alldeles oberoende om den enskilda parningen råkar visa låg inavelsökning för den aktuella kullen. De långsiktiga effekterna blir då att man får en oönskad inavelsstegring i rasen som helhet när hanhundens avkomma sedan används i avel.

För en långsiktigt hållbar avel skall så många olika individer som möjligt användas i avel. En bättre spridning är önskvärt och att inga hundar/linjer överanvänds.

Svenskfödda barnbarn:   (+ anger ej svenskfödd avkomma/barnbarn, t.ex. importer)

 

Hanhundar Reg.nr Barn Barn-

barn

Tikar Reg.nr Barn Barn-barn
Lari (HR21269) SE51723/2010 43+2 80+1 Bona Sibinjska SE50128/2011 28+1 38
Don (HR18626) SE59447/2011 8+1 30+1 Dona HR20094 0+1 33
Orkan a d Finsterau DHZB1440/99 9 18+2 Brina od Kuhade SE59446/2011 15+1 30+2
Karon z Hakamilu DHZB1786/03 7 17+1 Emma v Eiskellerberg S28862/2003 21 29+4
Cir Spod Sibenicnej Hory S38834/2008 4 14 Höylia´s Atilda S58844/2002 14 18+1
Aron S20301/2004 3+1 11 Dzesika   (HR18538) SE25877/2010 6 16+3
Gustl v Ochsenboden ÖHZB7819 7 1+5 Ciga od Kuhade SE26040/2010 25 16
Tiuråsens Ekko N02115/02 6 4 Chapman Gabi SE31098/2011 4 14
Enzo vom Mühllach ÖHZB7978 8 0+4 Tiuråsens Conmara Lady N03605/00 0+2 14
Leks JR72408BJ 8 3 Stenshyttans Anja S23887/2005 17 11
Muck a d Thomasmühle DHZB2253/07 0+1 2 Almeviks Monroe S60670/2005 18 0+4
As od Kuhade SE25065/2013 30+1 0+1 Dona JR72332BJ 8 3
Alois vom Frankenwald DHZB1737/02 5 0+1 Asta von der Linsenleitn DHZB1688/01 0+1 2
Tori od Kuhade SE14041/2013 44 0 Arta od Kuhade SE50208/2011 22 0
Boy (HR24822) SE13941/2012 33 0 Fora od Kuhade f.11 SE41633/2013 18 0

 

Enligt SvSHKs Riktlinjer för avel rekommenderas att varken hane eller tik bidrar med mer än vad som motsvarar två normalkullar (2×6). Antalet barnbarn blir då det dubbla, ca 24 st.

Vartefter det föds fler kullar efter fler olika individer måste ovanstående rekommendationer omvärderas. I dagsläget är dock populationen fortfarande liten och en viss försiktighet måste iakttas så att ingen individ överanvänds i avelsarbetet.

Bilaga 2

HD-statistik hundar födda 1999-2014 (statistik t o m 2015-12-31)

För att få en så relevant statistik som möjligt har procent röntgade hundar (kol. 6) beräknats på verkligt antal d.v.s. plus importer och minus exporter (kol. 4). Vid omröntgen räknas endast det bästa resultatet.

Född Antal Antal Verkl Antal % HD-resultat
år kullar födda antal röntg. röntg. A B C D-E
1999-2004 2 17 25 6 24,0 4 2
2005 2 16 10 5 50,0 1 4
2006 1 3 6 1 16,7 1
2007 2 11 11 3 27,3 1 2
2008 2 14 14 1 7,1 1
2009 2 13 23 6 26,1 5 1
2010 2 16 25 3 12,0 1 2
2011 5 24 39 5 12,8 5
2012 2 18 35 10 28,6 3 4 3
2013 12 77 92 21 22,8 6 12 3
2014 14 86 96 7 7,3 2 2 3
S:a 46 295 376 68 18,1% 25 34 9 0

 

Endast 68 hundar av 376 i röntgenbar ålder är röntgade (18,1%) varför man egentligen inte kan dra några slutsatser om rasens HD-status i Sverige. Det är dock en procentuell ökning från förra årets 16,8%. Sedan 2014 har antalet HD-belastade hundar ökat från 8,9% till 13,2%.

Flera av de kontinentala rasklubbarna inom ILV som vi samarbetar med röntgar sina avelsdjur varför det vore önskvärt om det skedde även i Sverige.

Omröntgen

Vid en omröntgen måste minst 6 månader förflyta innan en ny avläsning görs, en regel som infördes från och med 2009.01.01.

I dagsläget är endast två hundar omröntgade varav en har fått ett bättre HD-resultat.

AVELSKOMMITTÉN april 2016

Alpenländische dachsbracke           Bayersk viltspårhund               Hannoveransk viltspårhund    

Mattias Jansson                               Eva Larsson                            Kiki Nilsson