På Svenska Schweisshundklubben finns information om domare. Länk nedan:

Information om domare.