Drevprovets utveckling

Drevprovsresultat testsäsongen 2011/2012

SKK har beslutat att alp. dachsbracke ska ingå i det gemensamma drevprovet för drivande raser.

Proven bestod av 10 moment

Moment: 1. Sök, 2. Upptagsförmåga/Arbete på slag, 3. Drevsäkerhet, 4. Drevsätt, 5. Tapptarbete, 6. Skall – hörbarhet, 7. Skallmarkering, 8. Samarbete, 9. Lydnad, 10. Jaktduglighet.

Poäng:  6 = Utmärkt;  5 = Mycket god,  4 = God,  3 = Godtagbar,  2 = Dålig,  1 = Undermålig.

Egenskapspoäng:  1a pris = minst 42 p, 2a pris = minst 36 p, 3e pris = minst 30 p.

Pris/Drevtider:  1a = minst 15 min, 2a = minst 10 min, 3e = minst 5 min. 0 pris = under 5 min.

Hund/Reg.nr Pris/djurslag Egenskapspoäng Totalpoäng
Almeviks Gaia S14829/2009 2 Rå, 3 Hare 6 5 3 5 3 5 5 6 4 5 47
Bety Al-To-Li-Na-Be SE29661/2010 2 Hare, 1 Hare 5 5 4 4 3 4 5 6 4 5 45
Emma v Eiskellerberg S28862/2003 1 Rå, 1 Rå 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 47
Stenshyttans Amos S23886/2005 1 Rå, 1 Räv, 2 Rå 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 48
Stenshyttans Anja S23887/2005 1 Rå, 1 Rå, 1 Rå 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 45
Stenshyttans Birra S56289/2006 3 Älg, 2 Rå 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 45
Stenshyttans Chiefen S36268/2007 1 Hare, 1 Räv, 2 Rå 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 45
Stenshyttans G E Fido S24907/2009 1 Rå, 3 Rå, 3 Rå 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 42

 

 

Drevprovsresultat testsäsongen 2012/2013

SKK har beslutat att alp. dachsbracke ska ingå i det gemensamma drevprovet för drivande raser.

Proven bestod av 7 moment

Moment: 1. Sök/Upptagsarbete, 2. Väckning på slag, 3. Drevarbete, 4. Väckning på tappt, 5. Skall hörbarhet,
6. Skallgivning under drev, 7. Samarbete/Lydnad.

Poäng: 5 = Utmärkt;  4 = Mycket bra,  3 = Bra,  2 = Godtagbart,  1 = Dåligt,  0 = Graverande.

Pris/Drevtider: 1a  = minst 15 min, 2a  = minst 10 min, 3e = minst 5 min. 0 pris = under 5 min.

Hund/Reg.nr Pris/djurslag Egenskapspoäng Totalpoäng
Bety Al-To-Li-Na-Be SE29661/2010 Rå 1, Rå 1
Rå 1, Rå 1
3  5  4  4  4  3  5
5  5  4  4  4  4  5
28
31
Cir Spod Sibenicnej Hory S38834/2008 Rå 0 (kan  ej inkallas) 4  4  4  3  4  4  1 24
Emma v Eiskellerberg S28862/2003 Rå 1, Rå 1 4  4  5  5  3  4  4 29
Stenshyttans Amos S23886/2005 Rå 1, Räv 1, Rå 2 5  4  5  4  4  5  5 32
Stenshyttans Anja S23887/2005 Rå 1 3  4  4  3  4  4  4 26
Stenshyttans Bentley S65290/2006 Rå 1, Rå 1 4  4  4  4  4  5  5 30
Stenshyttans Chiefen S36268/2007 Rå 1, Räv 1, Rå 2 4  4  5  5  4  5  5 32
Stenshyttans G E Fido S24907/2009 Räv 2, Rå 1

Rå 1, Rå 3, Rå 2

Rå 1, Rå 1, Rå 1

4  4  3  4  4  4  5

4  4  4  4  4  4  5

5  4  5  4  4  5  5

28

29

32

Stenshyttans L A Groa SE51875/2011
(född 2011.07.27, lite drygt 1 år vid provtillfället)
Rå 0 (under 6 min) 5  5  2  4  4  4  4 28

 

Drevprovsresultat jaktsäsongen 2013/2014

SKK har beslutat att alp. dachsbracke ska ingå i det gemensamma drevprovet för drivande raser.

Moment:
1. Sök/Upptagsarbete,  2. Väckning på slag,  3. Drevarbete,  4. Väckning på tappt,
5. Skall/ hörbarhet,  6. Skallgivning under drev (nyansering),  7. Samarbete/Lydnad.

Poäng: 5 = Utmärkt;  4 = Mycket bra,  3 = Bra,  2 = Godtagbart,  1 = Dåligt,  0 = Graverande.

Pris/Drevtider: 1a  = minst 20 min, 2a  = minst 15 min, 3e = minst 10 min, 0 pris = under 10 min.

Hund/Reg.nr Pris/djurslag Egenskapspoäng Totalt
Stenshyttans Amos S23886/2005 1 Rå, 3 Rå 4  4  3  2  4  4  3 24
Stenshyttans Anja S23887/2005 1 Rå, 1 Rå 4  4  4  4  4  4  5 29
Stenshyttans G E Fido S24907/2009 1 Rå, 1 Rå 4  4  4  4  4  4  5 29
Stenshyttans L A Groa SE51875/2011 1 Rå 4  5  4  3  4  4  4 28
Stenshyttans L A Groa SE51875/2011 3 Dovhjort 3  5  2  5  4  3  4 26