Laddar Evenemang
Svenska ADB klubben bjuder in till exteriörbeskrivning för ADB i Friluftsfrämjandet Veberöds område Gula Stugan vid Krankesjön, Skåne (mellan Harlösa och Veberöd)
Exteriörbedömningen är utomhus.
Där erhåller hunden kvalitetspris och eventuellt ck som registreras hos SKK.
Hunden kan alltså erhålla: Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged, och Ck kan delas ut.
Resultatet registreras i hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering, som utställningsmerit för championat i annan disciplin samt som del i avelsgodkännandet i Svenska ADB klubben.
Hund ska vara lägst 9 månader och uppfylla kraven på registrering som framgår av utställningsreglernas punkt 17 för få att delta på exteriörbedömningen.
ID kontroll utförs på alla hundar.
Vi förbehåller oss rätten att stänga anmälan då vi uppnått maxantal. Hundar som behöver en exteriörbeskrivning för avelsgodkännandet har förtur framför andra hundar!
Klasserna som finns är junior, unghund, bruks/jakt, öppenklass, champion och veteran från 8 år.
Vi följer FHM och SKK restriktioner gällande Covid 19. Munskyddskrav vid bedömningen!
Ni kommer att få tidsschema via mail.
Endast 1 person per hund utanför bilen. Alla väntar i sina bilar på sin tur dvs ingen publik!
Datum: 15maj
Plats: Gula Stugan Veberöd
Domare: Eva Liljekvist Borg
Anmälan: Mail till malin@adbklubben.se, ange hundens namn, reg nr, vald klass samt era kontaktuppgifter. Swishbetalning till 1236203590 gäller som anmälan.
Kostnad: 500kr som ska vara betalt senast den 10maj(märk betalningen med hundens namn samt 15/5 Syd)
Sista anmälan: 10 maj 2021
Varmt välkomna
Till toppen