GDPR

Svenska ADB Klubbens (SvbADBs) styrelses hantering av personuppgifter

SvADB behandlar alla personuppgifter enligt nuvarande PUL och kommande Dataskyddsförordningen. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om PUL och Dataskyddsförordningen:

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

SvADB hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via anmälan till våra events. De uppgifter vi behöver är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

SvADB lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SvADBs personregister. Kan vara kopplingar såsom medlemskap, anmälan till events inom SvADB funktionär, uppfödare, prenumerant eller annan. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera vårt medlemsregister och våra utskick som tex. klubbens tidning, kontakt inom organisationen, registrering av kull/ar. Uppgifterna används även av klubben och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i klubbens intresse.

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från SvADB. Kontakta vår sekreterare om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SvADB via mejl sekreterare@adbklubben.se Där kan du också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa SvADBs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SvADBs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SvADB har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas som scannat PDF dokument till: Svenska ADB Klubben och mejl sekreterare@adbklubben.se

Tycker du att SvADB hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.