Information till viltspårdomare

INFORMATION OM VILTSPÅRPROV INOM SVENSKA ADB-KLUBBEN

Skriva gärna ut denna text och lämna till din viltspårsdomare. Länk till PDF för utskrift.

Anmälan:
Anmälan sker direkt till domare och tid och datum sätts mellan domare och hundförare.

Kostnad:
Kostnaden för anlagsklass och öppenklass är 450kr, Kostnaden för Elitspårprov är 500kr.
Avgiften betalas i sin helhet till domaren innan spårstart. Domaren swishar klubbens avgift (150kr per
spår) till nummer: 123 620 3590 och skriver som meddelande antal spår betalningen avser och
domarens namn. T.ex ”3 anlagsklass och 4 öppenklass från Magnus Frödell”. Domaren swishar det i
samband med att denne skickar in protokollen till registrering.

Rapportering av spår
Som lokalklubb anges: Svenska ADB-Klubben
Protokollen scannas eller tas en bra (läsbar) bild på telefonen eller liknande och skickas till
carin@rottis.se. Protokollen skickas gärna så snart som möjligt men senast 1mån efter genomfört
spårprov.

Beställning av protokoll
Tomma protokoll beställes via mail till carin@rottis.se

Rosetter
Hundar som startat minst 3 spår för ADB-Klubben och tar sitt championat får en championatrosett
gratis. Har man inte gått minst 3 spår för ADB-Klubben men ändå vill ha sin rosett kostar rosetterna
120kr. Denna avgift betalas till domaren som swishar den summan ihop med kostnaden för provet.
Domare som vill ha rosetter hemma för att kunna dela ut dessa direkt efter spåret beställer dessa av
carin@rottis.se och rapporterar via mail när man har gett ut eller sålt en rosett.

Kopia på protokoll
Vi ber alla domare att spara sin kopia på protokollen i de fall något blir fel i registreringen.