Om klubben

ADB ingår i Svenska Schweisshundklubben tillsammans med Bayersk- och Hannoveransk viltspårhund. I maj 2016 blev Svenska ADB klubben en egen rasklubb dock fortfarande under Svshk´s vingar.

Under åren 2010-2019 har registrerats 966 alpenländische, varav 181 är importer. Sedan 1998, då första importen registrerades har 1053 hundar registrerats i SKK.

Under 2010-2019 har 122 kullar fötts med 787 valpar

Här hoppas vi att Ni på ett enkelt sätt kan finna information om vår fantastiska ras, Alpländaren! Vårt mål är att vi med samlade krafter, kreativitet, positivism, kunskap och engagemang kan utveckla alpländaren vidare till en suverän kompis i både skog och hem! Då behöver vi bra avelsstrategier, många provdeltagare, seriösa uppfödare med gemensam syn på hur vi vill att våra Alpländare ska se ut, bete sig, arbeta och jaga!