Om klubben

ADB ingår i Svenska Schweisshundklubben tillsammans med Bayersk- och Hannoveransk viltspårhund. I maj 2016 blev Svenska ADB klubben en egen rasklubb dock fortfarande under Svshk´s vingar.

Under åren 2011-2020 har registrerats 1.188 alpenländische, varav 194 är importer. Sedan 1998, då första importen registrerades har 1.291 hundar registrerats i SKK.

Under 2011-2020 har 156 kullar fötts med 991 valpar.

Här hoppas vi att Ni på ett enkelt sätt kan finna information om vår fantastiska ras, Alpländaren! Vårt mål är att vi med samlade krafter, kreativitet, positivism, kunskap och engagemang kan utveckla alpländaren vidare till en suverän kompis i både skog och hem! Då behöver vi bra avelsstrategier, många provdeltagare, seriösa uppfödare med gemensam syn på hur vi vill att våra Alpländare ska se ut, bete sig, arbeta och jaga!