Svenska ADB Klubben

Om klubben

1998 registrerades den första importen av Alpenländische Dachsbracke i Sverige, då startade resan för rasen i Sverige. Den första placeringen för rasen var i Stövarklubben. År 1999 blev ADB placerade i specialklubben Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) av SKK. Från november 2021 är Svenska ADB Klubben en avtalsansluten rasklubb under SKK och vår resa fortsätter nu in i framtiden!

Under åren 2014-2023 har registrerats 1.512 alpenländische, varav 192 är importer. Sedan 1998, då första importen registrerades, har 1.787 hundar registrerats i SKK.

I programmet LatHunden finns nu 3.650 unika individer registrerade.

Här hoppas vi att Ni på ett enkelt sätt kan finna information om vår fantastiska ras, Alpländaren! Vårt mål är att vi med samlade krafter, kreativitet, positivism, kunskap och engagemang kan utveckla alpländaren vidare till en suverän kompis i både skog och hem! Då behöver vi bra avelsstrategier, många provdeltagare, seriösa uppfödare med gemensam syn på hur vi vill att våra Alpländare ska se ut, bete sig, arbeta och jaga!

Organisation

ADB Klubbens organisation består av styrelse, arbetsutskott och arbetsgrupper. På denna sida kan du läsa vilka som är med i de olika delarna samt varför vi valde rasen Alpenländische dachsbracke.

Ordförande

Malin Ek
ordforande@adbklubben.se

Vice Ordförande

Magnus Frödell
magnus@adbklubben.se

Sekreterare

Nurhan Kovacevic
sekreterare@adbklubben.se

Kassör

Matthias Huss kassor@adbklubben.se

Avelsfunktionär

Christina Eriksson
christina@adbklubben.se

Ledamot

Mattias Lindholm
mattias@adbklubben.se

Ledamot/Valpförmedlare

Jerker Fjällman
jerker@adbklubben.se

Ledamot

Emil Hernström
emil@adbklubben.se

Ledamot

Martin Kandevik
kommisarie@adbklubben.se

Suppleant

Erica Funke
erica@adbklubben.se

Suppleant

Tina Samuelsson
tina@adbklubben.se

Suppleant

Jessica Larsson
jessica@adbklubben.se

Suppleant

Tobias Amneteg
tobias@adbklubben.se

Revisor

Gunilla Sandström
okejs@hotmail.com

Revisor

Sten Gerdt
sten@hagalundsgard.se

Sammankallande valberedningen

Sören Linzie
soren@linzie.se