Organisation

ADB Klubbens organisation består av styrelse, arbetsutskott och arbetsgrupper. På denna sida kan du läsa vilka som är med i de olika delarna samt varför vi valde rasen Alpenländische dachsbracke.

Styrelsen

Malin Ek
Ordförande
Magnus Frödell
Vice ordförande
Nurhan Kovacevic
Sekreterare
Maria Jansson
Kassör
Christina Eriksson
Avelsfunktionär
Mattias Lindholm
Ledamot
Jerker Fjällman
Ledamot
Emil Hernström
Ledamot
Matilda Lind
Ledamot
Sarita Alegra
Ledamot
Carin Strandberg
Suppleant
Tina Samuelsson
Suppleant
Eva B Larsson
Suppleant
Gunilla Sandström
Revisor
Sten Gerdt
Revisor
Sören Linzie
Sammankallande valberedningen

Därför valde vi ADB

Styrelsemedlemmarna presenterar sig och svarar bland annat på varför de valde rasen Alpenländische dachsbracke.

Malin Ek
Mattias Lindholm
Maria Jansson
Christina Ericsson
Sören Linzie

Valpar

Jerker Fjällman
Ledamot
Mattias Lindholm
Ledamot

Webansvarig

Mikael Svanberg

Revisorssuppleanter

Anders Blomström
Emma Hoel

Valberedningen

Sören Linzie
Stefan Modin
Jonas Ekvall