Organisation

ADB Klubbens organisation består av styrelse, arbetsutskott och arbetsgrupper. På denna sida kan du läsa vilka som är med i de olika delarna samt varför vi valde rasen Alpenländische dachsbracke.

Styrelsen

Malin Ek
Ordförande
Mattias Lindholm
Avelsfunktionär
Maria Jansson
Kassör
Christina Eriksson
Sekreterare
Mikael Svanberg
Ledamot
Jessica Larsson
Suppleant
Eva B Larsson
Suppleant
Magnus Frödell
Suppleant
Gunilla Sandström
Revisor
Sten Gerdt
Revisor
Sören Linzie
Sammankallande valberedningen

Därför valde vi ADB

Styrelsemedlemmarna presenterar sig och svarar bland annat på varför de valde rasen Alpenländische dachsbracke.

Malin Ek
Mattias Lindholm
Maria Jansson
Christina Ericsson
Sören Linzie

Valpar

Jerker Fjällman
Valpförmedlare
Mattias Lindholm
Avelsfunktionär

Webansvarig

Mikael Svanberg

Revisorssuppleanter

Anders Blomström
Emma Hoel

Valberedningen

Sören Linzie
Stefan Modin
Jonas Ekvall

Arbetsutskott och arbetsgrupper

Arbetsutskott Formbewertung

Christina Eriksson
Susanne Wetterlöv
Amina Duracak

Arbetsgrupp Drev och Jakt

Magnus Frödell
Fredrik Jarl
Stefan Modin

Sponsoransvarig

Carin Frödell

Mässansvarig

Amina Duracak