Organisation

ADB Klubbens organisation består av styrelse, arbetsutskott och arbetsgrupper. På denna sida kan du läsa vilka som är med i de olika delarna samt varför vi valde rasen Alpenländische dachsbracke.

Styrelsen

Mattias Lindholm
Maria Jansson
Christina Eriksson
Joacim Larsson
Mikael Svanberg
Johan Lejon
Gunilla Sandström
Sten Gerdt
Sören Linzie
Sammankallande valberedningen

Därför valde vi ADB

Styrelsemedlemmarna presenterar sig och svarar bland annat på varför de valde rasen Alpenländische dachsbracke.

Malin Ek
Mattias Lindholm
Maria Jansson
Christina Ericsson
Jessica Larsson
Johan Lejon
Sören Linzie

Valpar

Jerker Fjällman
Valpförmedlare
Mattias Lindholm
Avelsråd
Bram Krijger
Info om ras

Webansvarig

Revisorssuppleanter

Anders Blomström
Emma Hoel

Valberedningen

Sören Linzie
Kjell Larsson
Jonas Ekvall

Arbetsutskott och arbetsgrupper

Arbetsutskott Formbewertung

Joacim Larsson
Susanne Wetterlöv
Larissa Håkansson

Arbetsutskott Events

Said Duracak
Jonas Ekvall

Arbetsutskott Info

Roland Emanuelsson
Magnus Frödell
Jakob Lindberg

Arbetsgrupp Drev och Jakt

Fredrik Jarl