Prov2018-11-28T07:09:42+00:00

Info om prov

Vi hoppas att alla ADB ägare vill anta utmaningen att starta sin hund på alla de provmöjligheter som finns. Dels för att det är ett trevligt och spännande sätt att träna med sin hund men också för att vi på så sätt får kvitton på att rasen utvecklas på rätt håll.
Ett rörligt spårprov är som ett eget träningstillfälle med en domare på egen eller anvisad mark. Ofta får man konstruktiv feedback på hur man kommer vidare, vad man behöver träna mer på osv. Nyttigt för oss alla!

Tänk på att det är lättare att boka en domare för rörligt spårprov under vår och sommar, alltså utanför jaktsäsong. Vill man träffa fler ADB-ägare/hundar tar man ett ordinarie spårprov vid bestämda datum, se svshk’s hemsida.

Om Du vill göra ett drevprov med din ADB, kontakta då kommissarien Stefan Modin (se under “DREVPROV”) Då vår ras är relativt ny är det viktigt att Du gör provet med en domare som har kännedom om ADB:ns drevsätt och egenskaper.

Vildsvinstest i hägn är ett bra sätt att se hur hunden beter sig vid möte med gris under ordnade former. Här finns också prov att göra. Läs mer om prov varianterna vi har för ADB som jakthund under flikarna.

Numera är det grönt ljus för att tillgodose sig vissa meriter från utlandet till avelsmeriteringen här i Sverige. Vissa restriktioner finns dock fortfarande, ska ses som riktlinjer:

1. Avelsrådet skall kunna bedöma riktigheten i dokumenten samt kunna utläsa handstil och stämpel

2. Provmeriter måste komma från ett land där vi har insyn om hur provverksamheten bedrivs samt vara av lämplig art. Exempelvis är inte vildsvinsprov från Polen godkänt då avelsrådet anser deras prov vara olämpliga. Ett annat exempel är Frankrike där vi saknar insyn i provreglerna.

3. Kopia på handling skall mailas eller postas till avelsrådet vilken godkänner handlingens riktighet. Innehar inte avelsrådet kopia på det utländska provet så är det ej giltigt.

4. De länder vi idag har tillräcklig insyn i provverksamheten för att kunna tillgodose dessa meriter i svenskt avelssyfte är:

  • Österrike
  • Tyskland
  • Slovakien
  • Kroatien
  • Norge
  • Serbien
  • Schweiz 
  • Tjeckien