Drevprov

Rörligt drevprov hålls under perioden 1/10 – 31/1

Kommisarie: Martin Kandevik Tfn: 070-612 98 91 Epost: kommisarie@adbklubben.se

Fullmäktige: Magnus Frödell Tfn: 070 – 555 33 99 Epost: magnus@adbklubben.se

Anmälan/blankett: Anmälan sker med fördel online via anmalan.adbklubben.se. Funkar inte det kan du fylla i blankett som skickas via e-post eller brev i god tid före prov till kontaktperson/kommissarie. Blanketten hittar du under fliken “Dokument”

Anmälningsavgift: 150 kr sätts in på Svenska ADB klubbens konto, antigen via Swish: 1236203590
eller Bankgiro: 5241-4323 i samband med anmälan. Ange tydligt vad inbetalningen avser.

Domarersättning: 500 kr + eventuell bilersättning (31kr/mil) betalas direkt till domaren före provstart.

Domare: Kontakt tas med kommissarien för överenskommelse om domare.

Drevprovsregler (SKKs Allmänna regler, Prov/Jakt med drivande hund, Specialklubbens allmänna regler)

Att tänka på för hundägaren:

  • För att få starta på drevprov ska man vara medlem i Svenska ADB Klubben.
  • Hundens ålder ska vara minst 15 månader vid provtillfället.
  • Hunden ska vara frisk och i god kondition samt vara vaccinerad enligt gällande bestämmelser.
  • Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.
  • Hunden får erövra förstapris vid två olika provtillfällen där den vanligtvis jagar, s.k. drevprov på hemmamark.
  • Hunden ska ha läsbar ID-märkning. Är hunden chipmärkt ska ägaren medta egen scanner om domaren inte har tillgång till sådan.
  • Hunden får inte ha tilldelats “Graverande fel” vid tre tidigare prov.
  • Hunden ska starta och genomföra provet utan idrottstejp, spray, m.m.
  • Löptik får delta om detta inte stör eventuellt andra deltagande hundar.
  • Hundägaren/föraren ansvarar enligt lag för den skada hunden kan vålla.
  • Läs gärna drevprovsreglerna före provstart så du är bekant med regelverket.
  • Nya drevprovsreglerna, handledning o kommentarer.
Alpenländische Dachsbracke

Championat

Svenskt jaktprovs (drev) championat, SE J(d)Ch

Tre 1:a pris på drevprov i Sverige erhållna för minst två olika domare. Minst ett 1:a pris ska ha erhållits efter 24 månaders ålder. Endast ett pris per provdag får tillgodoräknas.

Lägst Good vid kvalitetsbedömning efter 15 månader på utställning.