Alpenländische Dachsbracke

Formbewertung

Vad är Formbewertung?

Formbewertung (förkortas ofta FBW) är en exteriörbeskrivning där domaren beskriver hundens alla detaljer och betygsätter dem i förhållande till rasstandarden. Det innebär att hunden som beskrivs kommer få ett betyg på vinklar fram, ett annat betyg på vinklar bak osv.

Alla betyg sätts på skalan 0-4 där 4 är utmärkt och 0 är direkt felaktigt i förhållande till rasstandarden.

Alla olika delar som betygsätts har också en koefficient som står för hur viktig denna del är för rasen. T.ex har mankhöjden koefficient 5 (vilket är det högsta en egenskap kan ha) medan t.ex öronen har koefficient 3 (vilket är det lägsta en egenskap kan ha).

När domaren, som förutom att vara en av SKK/FCI auktoriserad utställningsdomare även är specialutbildad på rasen, har bedömt alla egenskaperna så räknas en poäng ut genom att betyget på varje egenskap multipliceras med koefficienten för egenskapen. Alla poäng för alla egenskaper summeras sedan ihop och leder till ett slutbetyg och en slutpoäng.

Slutbetygen man kan få är (på svenska):

Utmärkt (minst 350 poäng och inget betyg 2 eller lägre får förekomma)

Mycket bra (minst 320 poäng och inget betyg 1 eller lägre får förekomma)

Bra (minst 290 poäng och inget betyg 0 får förekomma)

Tillräckligt (minst 260 poäng)

Otillräckligt (under 260 poäng eller om mankhöjden är under 34cm eller över 42cm)

Detta innebär att en hund kan få mer poäng än en annan hund men ändå få mycket bra i betyg medan den andra hunden får utmärkt.

Vem vinner?

Ingen vinner! Eller alla! Formbewertung är ingen utställning, det är heller ingen tävling utan en beskrivning. En beskrivning som sedan kan användas i en välplanerad avel för att förbättra de egenskaperna hos varje individ som behöver förbättras till nästa generation.

Uppfödare använder med fördel resultatet för att se till att inte förstärka de exteriört sämre sidorna hos en hund utan att kompensera för dem. Precis som t.ex. egenskaperna på drevprov används för att förstärka de jaktliga egenskaperna i aveln.

Vad är skillnaden på en utställning och en exteriörbeskrivning?

Formbewertung kan bara göras en gång i hundens liv så granska din hunds utvecklingsstadie innan de deltar!

På en utställning bedöms varje hund utifrån rasstandarden med. Men varje domare har ändå sin bild av den perfekta hunden och inte alla egenskaper bedöms av domaren. Oftast har varje domare några egenskaper som den tycker är viktigare och kollar noggrannare på dem. Även hundens dagsform och attityd i ringen spelar stor roll för slutresultatet likväl som den som visar hundens kunskap i hur hunden skall visas. Även tiden spelar roll här, på en utställning bedöms hunden under en väldigt kort stund medan en domare på en exteriörbeskrivning tar lång tid på sig för att beskriva hundens alla detaljer.

En beskrivning är noggrann, detaljerad och bedömer inte utan beskriver. Här spelar domarens eget tyckande väldigt liten roll.

Samtliga Formbewertung i alla länder ser likadan ut, använder i princip samma protokoll och är direkt jämförbara med varandra. Detta gör att vi även kan använda våra resultat vid avel med utländska täckhundar t.ex

Undantaget är Tyskland som har lite annorlunda regler jämfört med resten av länderna men skillnaderna är inte stora. De kräver t.ex inte att domaren är auktoriserad domare på rasen och de har lite andra regler för tandförluster. Men resten är samma regler.

I Sverige har vi genomfört Formbewertung vid tre tillfällen och har nu ansökt till SKK om att provformen skall bli officiell och stambokföras för att resultaten skall bli ännu mer tillgängliga och lättare att använda i avelsarbetet.