Viltspår

Oavsett om du är intresserad av eftersök eller bara letar efter ett sätt att aktivera din hund, är viltspår ett utmärkt alternativ. Det ger både fysisk och mental stimulans, samtidigt som det förstärker bandet mellan dig och din fyrbenta vän. ADB-klubben rekommenderar alla hundägare att prova på viltspår med sina hundar – det är en berikande upplevelse för både hund och människa!


Viltspår är en träningsform som passar både gammal som ung. Ett bra sätt att aktivera sin hund, och utmana den att jobba med ett spår. Hyperaktiv hund? Kör viltspår med den så hjärnan blir trött.

Det finns två (2) typer av viltspår. Dels det grundläggande viltspårprovet, dels den mer krävande formen elitspårprov.

Det du behöver för att kunna bedriva spårträning, oavsett nivå är tillgång till mark (kolla först med markägare och jaktlag), spårlina ~10 meter och sele eller halsband (beror på vad hunder tycker bäst om). En klöv samt blod likaså. Klöven kan du säkert få från någon jägare, och blod köper du på affären.

Lägg hellre flera korta spår än ett långt, då kan du träna speciellt på en enskild svårighet

 

Båda formerna kan resultera i ett championat. Vad avser elitspår så blir det ett jaktchampionat


Viltspår

Man startar med anlagsklass som är instegsklassen

·       600 – 700 meter

·       2 – 5 timmar gammalt

·       3 – 4 90 graders vinklar

·       C:a 20 meters rakt bloduppehåll

·       Maxtid 30 minuter

·       Tydlig spårstart

·       Klöven släpas

·       2 dl outspätt blod

·       Godkänd eller icke godkänd

·       Hunden måste vara 9 månader

Nästa steg är öppen klass

·       600 – 700 meter

·       12 – 24 timmar gammalt. Skall ligga över natten

·       4 – 5 vinklar

·       1 återgång

·       3 oblodade partier, 2 raka och 1 vinkel

·       Maxtid 45 minuter

·       Klöven släpas

·       2 dl outspätt blod

·       Spårstart är ruta 25x25 meter

·       Skottprövning vid första tillfället

·       1:a till 3:e pris

·       Krävs 3 st 1:a pris för att erhålla championat


 

Elitspårprov

·       Minst 1000 meter

·       Spåret markeras med hjälp av spårläggarskor

·       Spårstart är ruta 40x40 meter

·       1,5 dl ospätt blod

·       4 – 5 räta vinklar

·       2 återgångar

·       1 lycka (cirkel,, där spåret korsar sig själv)

·       1 – 2 vinklar samt 1 återgång ska vara blodade

·       Totalt 200 meter oblodad sträcka

·       2 st sårlegor (markeras med blod eller skinnbit)

·       Skottfasthet vid alla prov, med passivitet

·       Maxtid 75 minuterAlpenländische Dachsbracke

Championat

Svenskt viltspårprovschampionat, SE VCh

Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare samt godkänd skottprövning.

Intyg om godkänd testikelstatus.

Nordiskt viltspårprovschampionat, Nord VCh

Godkänt viltspårprovschampionat i tre av de nordiska länderna.

Svenskt jaktprovs (elitspårprov) championat SE J(es)Ch

Tre 1:a pris på elitspårprov utdelade av minst två domare samt ett 1:a pris i öppenklass på viltspårprov i Sverige. Lägst Good vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

Förbehåll: Endast ett pris per provdag får tillgodoräknas som championatgrundande merit.

Kontakt

Anne-charlotte Larsson

E-post: viltspar@adbklubben.se

Information till viltspårdomare

Anmälan sker direkt till domare och tid och datum sätts mellan domare och hundförare.

Kostnaden för anlagsklass och öppenklass är 450kr.

Kostnaden för Elitspårprov är 500kr.

Avgiften betalas i sin helhet till domaren innan spårstart.

Domaren swishar klubbens avgift (150kr per spår) till nummer:
123 620 3590

Meddelande: Antal spår betalningen avser samt domarens namn.

T.ex ”3 anlagsklass och 4 öppenklass Magnus Frödell”. Domaren swishar det i samband med att denne skickar in protokollen till registrering.

Som lokalklubb anges: Svenska ADB-Klubben
Protokollen scannas eller tas en bra (läsbar) bild på telefonen eller liknande och skickas till
viltspar@adbklubben.se. Protokollen skickas gärna så snart som möjligt men senast 1 mån efter genomfört
spårprov.

Tomma protokoll beställes via mail till viltspar@adbklubben.se

Hundar som startat minst 3 spår för ADB-Klubben och tar sitt championat får en championatrosett gratis.

Har man inte gått minst 3 spår för ADB-Klubben men ändå vill ha sin rosett kostar rosetterna 120kr.

Denna avgift betalas till domaren som swishar den summan ihop med kostnaden för provet.

Domare som vill ha rosetter hemma för att kunna dela ut dessa direkt efter spåret beställer dessa av viltspar@adbklubben.se och rapporterar via mail när man har gett ut eller sålt en rosett.

Vi ber alla domare att spara sin kopia på protokollen i de fall något blir fel i registreringen.