Bli drevprovsdomare

Att utbilda sig till drevprovsdomare.

Under jaktåret 16/17 utbildade jag mig till drevsprovsdomare. Att som domare få se många hundar inom sin ras skapar en större förståelse för hur en bra hund ska vara i jakten. Man bidrar till avelsarbetet inom klubben på ett mycket konkret sätt genom att bedöma hundar på drevprov.

Innan man börjar utbildning behöver man förankra det hos sin rasklubb. För ADB skulle jag skicka in intresseanmälan till styrelsen i ADB-klubben som sen tar det vidare till Svshk som ”äger” drevprovet. Bifoga ett intyg från exempelvis din jaktledare som styrker att du är en pålitlig och vederhäftig person med den erfarenhet och egenskaper som krävs för att bli en bra domare.

Utbildning genomförs i två steg. Jag har beskrivit det i stora drag. (Googlar man på ”Drevprovsdomare utbildning” så finns det beskrivet i detalj på flera hundklubbars hemsidor)

De grundläggande kraven för att bli domare är:

  • att han/hon är känd som en pålitlig och vederhäftig person med gott omdöme.
  • att han/hon inte lider av påtagliga kroppsliga handikapp som försvårar förflyttning i terrängen.
  • att han/hon har flerårig erfarenhet av jakt med drivande hund och bör ha erfarenhet av drevprov samt.
  • att han/hon vid auktorisation har uppnått 18 års ålder.

Utbildningen börjar med elevtjänstgöring där man ska vara med och bedöma minst tre hundar för minst två olika domare. Hundarna ska gå till pris och det ska gå att bedöma varje moment. Denna del är utbildande, det är nu man ska diskutera med domaren om varför det sätts vissa betyg, hur egenskaperna bedöms Etc. Känner man sig här lite osäker på bedömningen så följ med på fler prov med olika domare och raser, det skapar en bra grund att bygga vidare på.

Nästa steg är Aspiranttjänstgöring. Detta är examinationen, du bedömer självständig hunden och för protokoll på den. Man blir kallad till kollegium där man får redovisa sin bedömning och prissättning och den ska då inte skilja sig alltför mycket från den domare du genomför aspirantutbildningen för.

Om kollegiet godtar din bedömning och godkänner din aspiranttjänstgöring kommer du bli auktoriserad av den rasklubb som du genomfört för. I mitt fall genomförde jag utbildningen för Bassetklubben och är auktoriserad för dem. Detta är bara en formsak då reglerna är de samma för flera raser.

/ Henric Öholm, September 2017