SKKs Bruksavelspris & Bruksuppfödarpris – regler gäller från 2017-01-01

Bruksavelspriset instiftades år 1956 och är ett erkännande åt de hundar, som visat sig vara goda nedärvare och har haft stor betydelse för aveln av goda bruksdjur. Bruksavelspriset utdelas endast en gång till varje avelsdjur, och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.

 • Avelshund får tillgodoräkna sig poäng för högst 15 avkommor. Minimipoäng 50.
 • Avelstik får tillgodoräkna sig poäng för högst 8 avkommor. Minimipoäng 25.

Poängen beräknas efter fastställd tabell. Meriterna ska ha erövrats i Sverige och endast en merit per avkomma får räknas.

Samtliga avkommor ska dessutom ha erhållit lägst sufficient eller 3:e pris i kvalitetsbedömning i officiell klass på utställning i Sverige.

Bruksuppfödarpriset instiftades år 1962 och är ett erkännande åt de uppfödare, som i Sverige fött upp hundar vilka meriterat sig på bruks-/jaktprov. Bruksuppfödarpris utdelas för uppfödning inom en och samma ras, och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.

 • Uppfödare kan erhålla priset flera gånger men får då inte tillgodoräkna sig poäng för hundar, vilkas poäng tidigare utnyttjats.
 • Uppfödare får tillgodoräkna sig poäng för högst 10 hundar. Minimipoäng 35.

Poängen beräknas efter fastställd tabell. Meriterna ska ha erövrats i Sverige och endast en merit per hund får räknas.

Samtliga hundar ska dessutom ha erhållit lägst sufficient eller 3:e pris i kvalitetsbedömning i officiell klass på utställning i Sverige.

Gällande för Alpenländische Dachsbracke

Drevprov

 • Jaktprovschampionat   – 5 poäng
 • 1:a pris öppen klass – 4 poäng
 • 2:a pris öppen klass  – 3 poäng
 • 3:e pris öppen klass – 2 poäng

Viltspårprov                                

 • Jaktprovschampionat – 5 poäng
 • 1:a pris elitklass – 4 poäng
 • Viltspårchampionat – 4 poäng
 • 2:a pris elitklass  – 3 poäng
 • 1:a pris öppen klass  – 3 poäng
 • 3:e pris elitklass  – 2 poäng
 • 2:a pris öppen klass  – 2 poäng
 • Godkänd anlagsklass  – 1 poäng

 Eftersöksprov vildsvin

 • Godkänd  – 2 poäng

Ansökningsblanketter kan laddas ner från SKKs hemsida

https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Blanketter/Uppfodning/

Regler: