Då SKK ännu inte har godkänt Älg som tillåtet viltslag i de officiella drevprovsreglerna så premieras tyvärr inte prov på älg. Provet kommer registreras i hunddata som en nolla om inget annat drev utförs på godkänt vilt.

Då vi vill att våra hundar skall arbeta på samtliga klövdjur så anser vi att detta är felaktigt. Klubben anser också att duktiga hundar inte skall straffas när de utför bra arbeten på jaktprov. Därför har vi beslutat sedan tidigare att ifall en ADB tar upp och gör ett likvärdigt 2:a eller 1:a pris på älg på ett drevprov avseende drev/ståndtid, och detta beskrivs utförligt i drevprovsberättelsen så får hunden tillgodose provet i avelsgodkännandet.

Vad innebär då detta i praktiken?

Även om provet registreras som en nolla i drevprovsprotokollet och i SKK`s hunddata, så kommer hunden att ha uppfyllt de krav som ställs på ett avelsgodkännande i avseende drevprovsmerit.