Valpar

Planerade valpar

Planerad parning till oktober mellan:

  • SEJV-18 SEJV-19 SEV-19 DKV-19 SEVCH, DKCH, FICH, C.I.B, KBHV-21 Okej´s A tribute With Friends SE20514/2018
  • SEVCH Ben Od Njegaca SE31565/2019

Båda föräldrarna är AVELSGODKÄNDA PLUS

Uppfödare: Gunilla Sandström, Kennel Okej´s, 0730-652011

Alla nya valpköpare har gratis medlemskap det år de skaffar sin ADB, oavsett när på året detta sker. (Vi tar därmed bort gratis medlemskap för dem som skaffar ADB efter 30/6 att gälla även året efter) Uppfödarna har ett stort ansvar att ge klubben information om nya valpköpares kontaktuppgifter.

Bli medlem

Detta får du som medlem

  • ADB bladet (nättidning) som utkommer 3-4 ggr/år. Planerad första utgivning under februari 2018.
  • Möjlighet att vara med och påverka klubbens och rasens utveckling.
  • Reducerat pris på klubbens event om man är medlem, icke medlemmar betalar 50kr mer. Man har dessutom förtur vid eventuellt begränsat antal platser.
  • Möjlighet att representera klubben i kommande mästerskap och landskamper samt inbjudningar från andra länders klubbar.
  • Medlemmar har rätt att starta på alla prov och utställningar samt deltaga på SvSHK årsmöte med rösträtt.

Kontakta Svenska ADB Klubbens valpförmedlare samt avelsråd

Valpförmedlare: Jerker Fjällman: 0705-125539

Inrapportering av sjukdomar: Mattias Lindholm: 0730-239925 – mattias@adbklubben.se

Valpar i andra Nordiska länder som är godkända av respektive lands rasklubb