Valpar

Valpar födda:

 • Nela Od Gazde SE55152/2016
 • Ben SE55151/2016

Uppfödare: Said Duracak, Nygårds Brack
076-3104125

Valpar på gång:

 • SE55837/2016 Gita posavska
 • SE40263/2018 Bleki

Uppfödare: Said Duracak, Nygårds Brack
076-3104125

Valpar på gång:

 • SE52403/2015 Ale staff Aija
 • SE23771/2015 Skogsjägarens Arvid

Planerad leverans V30
Kontakt: Kim Johansson Västervik
070-3376926

Valpar på gång:

 • SE41428/2013 Woodhunts Tessi
 • SE55838/2016 Ari od Gusica

Beräknad leverans i slutet av augusti
Kontakt: www.kostaklover.se

Alla nya valpköpare har gratis medlemskap det år de skaffar sin ADB, oavsett när på året detta sker. (Vi tar därmed bort gratis medlemskap för dem som skaffar ADB efter 30/6 att gälla även året efter) Uppfödarna har ett stort ansvar att ge klubben information om nya valpköpares kontaktuppgifter.

Bli medlem

Detta får du som medlem

 • ADB bladet (nättidning) som utkommer 3-4 ggr/år. Planerad första utgivning under februari 2018.
 • Möjlighet att vara med och påverka klubbens och rasens utveckling.
 • Reducerat pris på klubbens event om man är medlem, icke medlemmar betalar 50kr mer. Man har dessutom förtur vid eventuellt begränsat antal platser.
 • Möjlighet att representera klubben i kommande mästerskap och landskamper samt inbjudningar från andra länders klubbar.
 • Medlemmar har rätt att starta på alla prov och utställningar samt deltaga på SvSHK årsmöte med rösträtt.

Kontakta Svenska ADB Klubbens valpförmedlare samt avelsråd

Valpförmedlare: Jerker Fjällman: 0705-125539

Frågor om rasen: Bram Krijger: 0707-443378

Inrapportering av sjukdomar: Mattias Lindholm: 0730-239925 – mattias@adbklubben.se

Valpar i andra Nordiska länder som är godkända av respektive lands rasklubb