Valpar

Valpar på gång:

 • Armans Dachsbracke Lea SE51712/2013
 • Quick z Vickova

Uppfödare: Jimmy Billquist
Telefon: 0709-505638
E-mail: jimmy.billquist@gmail.com

Valpar på gång:

 • Månhöjdens Attack SE40154/2015
 • Nygårds Brack Kygo SE42536/2017

Kontakt: Mikael Jalkstam, 072-3021108.

Valpar på gång:

 • Alpejegerns Gissa SE53872/2013
 • Nygårds Brack Zaco SE23870/2014

Valparna förväntas komma början av april och leveransklara början juni.

Kontakt: Fredrik Jarl 070-3336594

Valpar på gång:

 • Bleki SE40263/2018
 • S Mary SE22649/2019

Kontakt: Jerker Fjällman, 0705-125539.

Alla nya valpköpare har gratis medlemskap det år de skaffar sin ADB, oavsett när på året detta sker. (Vi tar därmed bort gratis medlemskap för dem som skaffar ADB efter 30/6 att gälla även året efter) Uppfödarna har ett stort ansvar att ge klubben information om nya valpköpares kontaktuppgifter.

Bli medlem

Detta får du som medlem

 • ADB bladet (nättidning) som utkommer 3-4 ggr/år. Planerad första utgivning under februari 2018.
 • Möjlighet att vara med och påverka klubbens och rasens utveckling.
 • Reducerat pris på klubbens event om man är medlem, icke medlemmar betalar 50kr mer. Man har dessutom förtur vid eventuellt begränsat antal platser.
 • Möjlighet att representera klubben i kommande mästerskap och landskamper samt inbjudningar från andra länders klubbar.
 • Medlemmar har rätt att starta på alla prov och utställningar samt deltaga på SvSHK årsmöte med rösträtt.

Kontakta Svenska ADB Klubbens valpförmedlare samt avelsråd

Valpförmedlare: Jerker Fjällman: 0705-125539

Inrapportering av sjukdomar: Mattias Lindholm: 0730-239925 – mattias@adbklubben.se

Valpar i andra Nordiska länder som är godkända av respektive lands rasklubb