Vildsvin

vildsvinAnlagsprov Vildsvinshägn

Från och med 2014 behöver Alpenländische dachsbracke ett jaktprov (anlagsprov vildsvin eller drevprov) för avelsmeritering. Resultatet vid officiellt test stambokförs av SKK. Hundägare bosatt i Sverige ska vara medlem i SKK-organisationen (SKK eller specialklubb). 

Testets ändamål är att, inom jaktetiska former, bedöma hundars lämplighet för vildsvinsjakt. Hund som ska delta vid hägntest ska ha uppnått 18 månaders ålder och vara registrerad i SKK. Det finns f.n. fyra godkända hägn: 

Kontaktpersoner – Vildsvinshägn 

Axtorp Jakt
Axtorps Jakt, SANDHEM
Tel. 0730-789567
E-post: info@axtorpsjakt.se
Webbplats: axtorpsjakt.se 

Älgsjöns Vilthägn
Älgsjöns Vilthägn finns i närheten av Hultsfred, Småland.
Tel. 0738-006416
E-post: algsjonsvilthagn@gmail.com
Webbplats: algsjonsvilthagn.se 

Mamima Jakt
Lars Schepler, Björkviks säteri, 614 96 Östra Ryd
Tel. 0703-225562
E-post: lars@mamimajakt.se
Webbplats: mamimajakt.se 

Svenska Jägareförbundets Agusa-hägn
Mikael Wilhelmsson
Tel. 0703-300671
E-post: Mikael.Wilhelmsson@jagareforbundet.se
Webbplats: jagareforbundet.se/jakten/agusa 

Jensens vildsvinshägn
Johan och Magnus Jensen, Rölanda-Högen 181, 668 93 Ed
Tel. 0730-510491
Webbplats: anlagstest.se 

Ökersbo hundskola
Ökersbo 101, Huddungeby
Dennis Andersson
Tel: 0703-657531
Webbplats: okersbohundskola.se

Regler  Nya regler för anlagstest i vildsvinshägn (nya gäller från 1 jan 2017):