Vildsvin

vildsvinAnlagsprov Vildsvinshägn

Från och med 2014 behöver Alpenländische dachsbracke ett jaktprov (anlagsprov vildsvin eller drevprov) för avelsmeritering. Resultatet vid officiellt test stambokförs av SKK. Hundägare bosatt i Sverige ska vara medlem i SKK-organisationen (SKK eller specialklubb). 

Testets ändamål är att, inom jaktetiska former, bedöma hundars lämplighet för vildsvinsjakt. Hund som ska delta vid hägntest ska ha uppnått 18 månaders ålder och vara registrerad i SKK. Det finns f.n. fyra godkända hägn: 

Kontaktpersoner – Vildsvinshägn

Agusa-hägnet (Svenska Jägareförbundet)
Kontaktperson: Mikael Wilhelmsson
Tel: 070-330 06 71
E-post: mikael.wilhelmsson@jagareforbundet.se
Webbplats: www.jagareforbundet.se/jakt/agusa/agusatesthagn

Almunge hundcenter
Jimmy Gustafsson och Stefan Schön
Tel: 070-672 70 11 och 073-082 46 14
Mejl: jimmy@almungehundcenter.se och stefan@almungehundcenter.se
Webbplats: www.almungehundcenter.se

Axtorps jakt
Kontaktperson: Jimmy och Ulf Algotsson
Tel: 073-078 95 67
Mejl: info@axtorpsjakt.se
Webbplats: www.axtorpsjakt.se

Jensens vildsvinshägn
Kontaktperson: Johan och Magnus Jensen
Tel: 0730-510 491
Webbplats: www.anlagstest.se

Mamima Jakt
Kontaktperson: Lars Schepler
Tel: 070-322 55 62
E-post: lars@mamimajakt.se
Webbplats: www.mamimajakt.se

Älgsjöns vilthägn
Kontaktperson: Victor Stenbäck
Tel: 073-800 64 16
Mejl: algsjonsvilthagn@gmail.com
Webbplats: www.algsjonsvilthagn.se

Ökersbo hundskola
Kontaktperson: Dennis Andersson
Tel: 0224-96172 eller 070-3657531
Webbplats: www.hunddennis.se

Regler  Nya regler för anlagstest i vildsvinshägn (nya gäller från 1 jan 2017):