Viltspår

Spårprovsansvarig och administratör:

Gun-Britt Ulvek
Slandrom 231
832 93 Frösön

kassor@svshk.org
Tel: 063-370 31, 070-5110905

VILTSPÅRPROV, rörliga prov Anlagsklass och Öppen klass och Elitspårprov

Anlag och Öppen: Priset för öppen och anlagsklass är 350 kr och betalas direkt till domaren.

Elitspår: Priset för elitspår är 500 kr och betalas direkt till domaren..
VILTSPÅRPROV, Ordinarie, anslås på hemsidan svshk.org och i tidningen efter hand som domarna anger tider.Perioden 1/1 – 31/12

Har du en Schweisshundsras och vill gå elitprov,kontakta då någon av elitspårsdomarna, se under “Domare”

Eftersöksprov på vildsvin

Avgift 150 kr betalas till klubben och 350kr betalas till domaren.

Svenskt viltspårprovschampionat, SE VCh

Om Din plan är att bli Viltspårchampion med Din ADB så tänk på att förhöra Dig om var den domare som dömer sista provet, ämnar registrera detta. Alla klubbar har inte rosetter för Viltspårchampion. Har Du däremot bokat det sista provet med en SvSHK domare som registrerar provet hos SvSHK så kan rosetten köpas via dem. Vi rekommenderar Er såklart att försöka boka en SvSHK domare för era prov vilket ju är rasens specialklubb. Mer information via Viltspåransvarig ovan. Alla adbägare som uppnått titel viltspårchampion ska kunna köpa rosett. Kontakta Oss ifall ni stöter på problem.

Regler gällande från 2017-01-01 till 2021-12-31

Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare.
Intyg om godkänd testikelstatus.
För hund som före 2010-07-01 innehar minst tre 1:a pris i öppenklass på rörligt viltspårsprov men saknar 1:a pris på ordinarie viltspår krävs ytterligare ett 1:a pris i öppenklass efter 2010-07-01 oavsett provform. En av de i championatet ingående meriterna ska alltid ha erörvrats efter det att championattiteln införts för rasen.

Championat: Endast för hund som är registrerad i SKK eller i annan erkänd utländsk Kennelklubbs stambok kan tilldelas championat (SE VCH).
Testikelintyg: Hund med godkänd testikelstatus (t.ex. registrerat utställningsresultat) behöver inget testikelintyg vid ansökan om championat. Saknas uppgift om godkänd testikelstatus kan ansökan inte ske på SKKS webbtjänst online utan sker då på blankett.

Championatansökan online:  http://kennet.skk.se/championat/
Championatansökan blankett:  http://www.skk.se/dokumentbanken/ansokan-om-svenskt-championat-nord-ch/

SKKs championatregler: http://www.skk.se/prov-tavling/tips-rad/championat-titlar/

Provregler Viltspårprov: Regler för viltspårprov 2017

Provresultat stambokförs för hund som är registrerad i SKK eller i annan erkänd utländsk Kennelklubb. Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till provet.