Drevprov

Rörligt drevprov hålls under perioden 1/10 – 31/1

Kontaktperson/kommissarie:

Magnus Frödell, Skäftruna 410,  736 91 Kungsör
Tfn 0705-553 399
E-post: magnus@rottis.se

Anmälan/blankett: Särskild blankett fylls i och skickas via e-post eller brev i god tid före prov till kontaktperson/kommissarie. Blanketten hittar du under fliken “Dokument”

Anmälningsavgift: 150 kr sätts in på Svenska Schweisshundklubbens BG:112-6986

eller swish: 123 371 555 4 i samband med anmälan. Ange tydligt vad inbetalningen avser.

Domarersättning: 500 kr + eventuell bilersättning (18:50) betalas direkt till domaren före provstart.

Domare: Kontakt tas med kommissarien för överenskommelse om domare.

Drevprovsregler (SKKs Allmänna regler, Prov/Jakt med drivande hund, Specialklubbens allmänna regler)

Att tänka på för hundägaren:

  • För att få starta på drevprov ska man vara medlem i Svenska ADB Klubben eller Svenska Schweisshundklubben. Vid medlemskap i Svenska ADB Klubben är man per automatik medlem i Svenska Schweisshundklubben.
  • Hundens ålder ska vara minst 15 månader vid provtillfället.
  • Hunden ska vara frisk och i god kondition samt vara vaccinerad enligt gällande bestämmelser.
  • Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.
  • Hunden får erövra förstapris vid två olika provtillfällen där den vanligtvis jagar, s.k. drevprov på hemmamark.
  • Hunden ska ha läsbar ID-märkning. Är hunden chipmärkt ska ägaren medta egen scanner om domaren inte har tillgång till sådan.
  • Hunden får inte ha tilldelats “Graverande fel” vid tre tidigare prov.
  • Hunden ska starta och genomföra provet utan idrottstejp, spray, m.m.
  • Löptik får delta om detta inte stör eventuellt andra deltagande hundar.
  • Hundägaren/föraren ansvarar enligt lag för den skada hunden kan vålla.
  • Läs gärna drevprovsreglerna före provstart så du är bekant med regelverket.
  • Nya drevprovsreglerna, handledning o kommentarer.

Drevprovsregler